Xuan2021
du lịch 2
18 2 2021 UBND TXQT gap mat dau Xuan mp4 00 00 00 00 Still001

Thị xã Quảng Trị gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021

UBND thị xã Quảng Trị vừa tổ chức gặp mặt đầu xuân và đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xem tiếp 

7 2 2021 Ps Thi truong hoa xua soi dong vuot ky vong 00 01 20 25 Still003

Chợ hoa xuân 2021 sôi động vượt kỳ vọng

Lo ngại thị trường hoa xuân ế ẩm do dịch bệnh diễn biến phức tạp và thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều người bán hoa đã cắt giảm số lượng bày bán, khiến quy mô chợ hoa xuân năm nay nhỏ hơn nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không khí tại các chợ hoa xuân trên địa bàn vẫn diễn ra rất sôi động, vượt kỳ vọng của nhiều nhà kinh doanh.

Xem tiếp 

 
16T PS Nhung tam long ket noi nhung tam long mp4 00 01 47 01 Still001

Từ học tập đến làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phong trào, hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực

Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2018, Ban thường vụ Thị ủy Quảng Trị chọn chủ đề năm là “ Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, vì sự hài lòng của người dân” để tập trung chỉ đạo.

Xem tiếp 

24 xa Hai Le

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Để chủ động tổ chức sản xuất nông nghiệp, thực hiện các giải pháp phòng trừ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp tình hình thực tế, tránh thiệt hại về nguồn lực đầu tư, ổn định đời sống cho người dân, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị, xã tập trung tăng cường chỉ đạo triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Đông năm 2020 đảm bảo hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh Covid 19.

Xem tiếp 

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP
NGÀY 18/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU
(sau đây gọi là Nghị định 135)
1. Về phạm vi điều chỉnh
Nghị định 135 quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 về tuổi nghỉ hưu.
2. Về đối tượng áp dụng, Nghị định này áp dụng với các đối tượng là:
1. Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động năm 2019.
2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
3. Về thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí
Theo quy định tại Điều 3, Nghị định 135 về thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí như sau:
1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.
3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.
4. Về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Điều 4, Nghị định 135 quy định: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 được quy định cụ thể như sau:
1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
2. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:
Đối với lao động nam, năm nghỉ hưu và tuổi nghĩ hưu lần lượt là: năm 2021 là 60 tuổi 3 tháng, năm 2022 là 60 tuổi 6 tháng, năm 2023 là 60 tuổi 9 tháng, năm 2024 là 61 tuổi, năm 2025 là 61 tuổi 3 tháng, năm 2026 là 61 tuổi 6 tháng, năm 2027 là 61 tuổi 9 tháng, từ năm 2028 trở đi là 62 tuổi;
Đối với lao động nữ, năm nghỉ hưu và tuổi nghĩ hưu lần lượt là: năm 2021 là 55 tuổi 04 tháng, năm 2022 là 55 tuổi 8 tháng, năm 2023 là 56 tuổi, năm 2024 là 56 tuổi 4 tháng, năm 2025 là 56 tuổi 8 tháng, năm 2026 là 57 tuổi, năm 2027 là 57 tuổi 4 tháng, năm 2028 là 57 tuổi 8 tháng, năm 2029 là 58 tuổi, năm 2030 là 58 tuổi 4 tháng, năm 2031 là 58 tuổi 8 tháng, năm 2032 là 59 tuổi, năm 2033 là 59 tuổi 4 tháng, năm 2034 là 59 tuổi 8 tháng, năm 2035 trở đi là 60 tuổi.
Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
5. Về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Điều 5, Nghị định 135 quy định: nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 được quy định cụ thể như sau:
1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:
a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.
2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:
Đối với lao động nam: năm nghỉ hưu và tuổi nghĩ hưu thấp nhất lần lượt là: năm 2021 là 55 tuổi 3 tháng; năm 2022 là 55 tuổi 6 tháng; năm 2023 là 55 tuổi 9 tháng; năm 2024 là 56 tuổi; năm 2025 là 56 tuổi 3 tháng; năm 2026 là 56 tuổi 6 tháng; năm 2027 là 56 tuổi 9 tháng; năm 2028 trở đi là 57 tuổi.
Đối với lao động nữ: năm nghỉ hưu và tuổi nghĩ hưu thấp nhất lần lượt là: năm 2021 là 50 tuổi 4 tháng; năm 2022 là 50 tuổi 8 tháng; năm 2023 là 51 tuổi; năm 2024 là 51 tuổi 4 tháng; năm 2025 là 51 tuổi 8 tháng; năm 2026 là 52 tuổi; năm 2027 là 52 tuổi 4 tháng; năm 2028 là 52 tuổi 8 tháng; năm 2029 là 53 tuổi; năm 2030 là 53 tuổi 4 tháng; năm 2031 là 53 tuổi 8 tháng; năm 2032 là 54 tuổi; năm 2033 là 54 tuổi 4 tháng; năm 2034 là 54 tuổi 8 tháng; năm 2035 trở đi là 55 tuổi.
Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
6. Về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Điều 6, Nghị định 135 quy định: nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này.
2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Xem tiếp 

 
 
.....
cv
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay2,034
  • Tháng hiện tại75,258
  • Tổng lượt truy cập2,022,172
Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây