Văn bản theo cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Huyện ủy

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 64-KH/BDVTU Xây dựng Đề cương về Kế hoạch làm việc tại các cơ sở thuộc Ban Dân vận các huyện 26/02/2019 28/02/2019
2 114-KH/TU Chủ trị, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của BCT khóa XI "về hội quần chúng" 23/01/2019 28/02/2019
3 235-BC/BDVTU Nghiên cứu các nội dung theo Báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng mô hình dân vận ở cơ sở, đề xuất với cấp huyện để tham mưu Thường trực Huyện ủy 20/12/2018 25/12/2018
4 1267-CV/TU Tham mưu chỉ đạo triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi năm 2019 08/11/2018 25/11/2018
5 467-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 06/11/2018 15/11/2018
6 103-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 05/11/2018 10/11/2018
7 57-QĐ/BCĐ Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo họp thông qua trước 25/9/2018 17/09/2018 21/09/2018
8 63-KH/TĐTN-TG Chỉ đạo Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", có sự kiểm tra, đôn đốc 07/09/2018 15/09/2018
9 48-KH/BDVTU Tham mưu Kế hoạch của BTVHU và chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể có kế hoạch cụ thể về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW 08/08/2018 20/08/2018
10 01-HD/BDVTW Liên hệ BDVTU để tham mưu xây dựng Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện NQ HN lần thứ 6 BCHTW khóa XII 18/06/2018 30/06/2018
11 03-TB/BĐHĐA Đôn đốc Huyện đoàn trình Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" năm 2018 12/06/2018 20/06/2018
12 55-CV/BCĐ Tham mưu báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 12/06/2018 20/06/2018
13 403-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 05/01/2013 của Ban Bí thư 08/06/2018 19/06/2018
14 88-KH/TU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của BCT khóa VIII về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" 11/05/2018 10/07/2018
15 88-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của BCT khóa VIII về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" 11/05/2018 18/05/2018
16 87-KH/TU Phối hợp với BTT UBMT huyện xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể CT-XH 11/05/2018 15/08/2018
17 40-KH/BDVTU-BCSĐUBND BDVHU phối hợp với UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền - 2018" 23/04/2018 15/05/2018
18 897-CV/TU Tham mưu thực hiện Công văn v/v tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP 11/04/2018 25/04/2018
19 81-KH/TU Tham mưu Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương của BCT, BBT liên quan đến công tác dân vận ở cấp huyện 04/04/2018 20/04/2018
20 81-KH/TU Tham mưu Công văn chỉ đạo cấp xã thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương của BCT, BBT liên quan đến công tác dân vận 04/04/2018 09/04/2018
21 53-HD/BCĐ Tham mưu xây dựng Tiêu chí đánh giá hoạt động của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 21/03/2018 10/04/2018
22 74-KH/TU Tham mưu Công văn và Báo cáo thực hiện Kế hoạch 74-KH/TU tổng kết 15 năm thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 12/03/2018 09/04/2018
23 21 - CT/TW Chỉ đạo Hội Phụ nữ huyện chủ động tham mưu thực hiện Chỉ thị của BBT về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 02/02/2018 12/02/2018
Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây