Văn bản theo cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 71-HD/BTGTU Tham mưu Hướng dẫn, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 28/01/2019 15/02/2019
2 70-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019 24/01/2019 18/02/2019
3 65-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 17/12/2018 19/12/2018
4 728-CV/BTGTU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) 11/12/2018 20/12/2018
5 106-KH/TU Nghiên cứu tham mưu xây dựng kế hoạch BTV, tổ chức thực hiện 27/11/2018 30/11/2018
6 63-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019 22/11/2018 30/11/2018
7 83-KH/BTGTU Tham mưu thực hiện Kế hoạch điều tra dư luận xã hội năm 2018 14/11/2018 16/11/2018
8 675-CV/TGV94 Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình hoạt động Tổ giúp việc 94 cấp huyện 01/10/2018 04/10/2018
9 59-HD/BTGTU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện QĐ185/TW của BBT về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TT BDCT huyện... và sơ kết 5 năm thưc hiện QĐ1022/TU về phê duyệt Đề án phát triển TT BDCT cấp huyện giai đoạn 2013-2020 18/09/2018 20/09/2018
10 657-CV/BTGTU Tham mưu công văn triển khai tổ chức cho cán bộ theo dõi trực tiếp Hội nghị chuyên đề "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và theo dõi, báo cáo 30/08/2018 05/09/2018
11 659-CV/BTGTU Tham mưu lập danh sách học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2018 30/08/2018 04/09/2018
12 638-CV/BTGTU Tham mưu thực hiện Công văn v/v bồi dưỡng lý luận, kiến thức mới cho đối tượng 5 01/08/2018 05/08/2018
13 66-KH/BTGTU Tham mưu Công văn chỉ đạo triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2018 đến 2020 11/07/2018 15/07/2018
14 92-KH/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 22/06/2018 26/06/2018
15 990-CV/TU Tham mưu, đôn đốc thực hiện Công văn v/v thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư 12/06/2018 20/06/2018
16 09-QC/TU Nghiên cứu đề xuất thực hiện Quy chế hoạt động của Ban biên tập, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Bản tin Tỉnh ủy Quảng Trị 25/05/2018 05/06/2018
17 60-KH/BTCCT Tham mưu thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2018 tỉnh Quảng Trị 21/05/2018 21/06/2018
18 568-CV/BTGTU Đề xuất, giới thiệu cá nhân điển hình đề nghị Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 08/05/2018 14/05/2018
19 17-QC/TGV Tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc TTHU đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa 04/05/2018 20/05/2018
20 531-CV/BTGTU Tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Đã ban hành Báo cáo số 223-BC/HU, ngày 29/3/2018) 14/03/2018 23/03/2018
21 20-CT/TW Tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của BBT về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 02/02/2018 06/02/2018
22 22-CT/TW Chủ trì phối hợp với BDVHU tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của BBT về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2 02/02/2018 12/02/2018
23 50 - HD/BTGTU Tham mưu xây dựng Kế hoạch của BTVHU về tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2018 (Đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 21/3/2018) 02/03/2018 09/03/2018
Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây