Đảng bộ thị xã Quảng Trị - Dấu ấn niềm tin và kỳ vọng

Thứ ba - 11/08/2020 10:37 82 0
Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ người dân thị xã Quảng Trị đã kế tiếp nhau đoàn kết, kiên cường vượt qua những gian nan thử thách, sáng tạo trong lao động sản xuất, dũng cảm trước kẻ thù để góp sức cùng với quân và dân cả nước làm nên thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Bước ra khỏi chiến tranh hủy diệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị đã bắt tay vào xây dựng quê hương, xây dựng nên một đô thị mới bên dòng sông Thạch Hãn trong xanh, hiền hòa, linh thiêng và huyền thoại. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa khép lại là một hành trình tiếp nối của Đảng bộ thị xã thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Quảng Trị trở thành đô thị loại III, hướng đến đô thị hòa bình trong tươi lai, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của mọi tầng lớp nhân dân.
Đảng bộ thị xã Quảng Trị - Dấu ấn niềm tin và kỳ vọng
Thị xã Quảng Trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và trong tỉnh  phát triển với tốc độ khá cao, ổn định. Đặc biệt, những  thành tựu nổi bật và toàn diện  sau 30 năm lập lại thị xã đã đặt nền móng quan trọng  để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI đã đề ra.
 
dji 0015 mov 665 still001

Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội, QPAN của thị xã đã đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là 18/18 chỉ tiêu kinh tế, xã hội cả nhiệm kỳ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Trên lĩnh vực kinh tế, nền kinh tế thị xã tăng trưởng khá và ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt bình quân 9,8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân tăng 12,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 1.610 tỷ đồng (gấp đôi giai đoạn 2011-2015).
Trong đó, Thương mại - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của thị xã. Đã ban hành và thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Triển khai xây dựng Đề án phát triển các sản phẩm du lịch thị xã đến năm 2030. Có doanh nghiệp lần đầu tiên xuất khẩu gạo theo đường chính ngạch qua Lào với số lượng lớn. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, số lượng gạo xuất khẩu trên 12.000 tấn.
Công nghiệp - Xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất Công nghiệp- Xây dựng năm 2020 ước đạt 900 tỷ đồng; bình quân tăng 10,4%/năm. Kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng. Các doanh nghiệp trên lĩnh vực xây dựng tăng về số lượng, trình độ, năng lực, đã thu hút và đào tạo nguồn lực lao động lành nghề, lao động có kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu thị trường xây dựng. Góp phần khá quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho nhân dân.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo theo hướng hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định mới. Lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng thiết yếu Nhiều hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Đời sống của nông dân được cải thiện. Bộ mặt nông thôn đổi mới đáng kể.
Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là huy động nguồn thu tại chỗ thông qua việc hình thành khu đô thị mới. Đồng thời, tranh thủ được nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng trên địa bàn. Nhờ vậy, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 1.610 tỷ đồng, gấp đôi giai đoạn 2011 – 2015.

 
FLYCAM TX QUANG TRI TET AM LICH
 
Công tác quy hoạch đô thị được triển khai khá đồng bộ. TXQT đã xây dựng, triển khai Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Công tác đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội gắn với chỉnh trang đô thị, hướng tới đạt các tiêu chí đô thị loại 3 đã đạt được những kết quả quan trọng, làm thay đổi bộ mặt, cảnh quan đô thị, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
Để tạo điệu kiện khuyến khích các thành phần kinh tế trên địa bàn ngày càng phát triển, hàng năm, TXQT  tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp. Thành phần  kinh tế tư nhân đã được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy sự  năng động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội của thị xã.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển có chiều rộng lẫn chiều sâu và đạt được những kết quả nổi bật. Thị xã Quảng Trị đã  trở thành địa điểm tổ chức trang trọng, chu đáo, có thương hiệu các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội như chương trình: Khúc ca Hòa bình Ch­ương trình nghệ thuật “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông”, Lễ Kỷ niệm 210 năm Lỵ sở Quảng Trị tạo niềm tin, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và bạn bè trong cả nước. Chương trình Đêm Hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn từ một nét  đặc trưng đã trở thành điểm hẹn  hội tụ lòng tri ân của nhân dân cả nước. Tuyến phố đi bộ Ngô Quyền bước đầu được tổ chức thành công, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài thị xã tham gia. Hoạt động thể dục thể thao được xã hội hóa mạnh mẽ. Thể thao thành tích cao được quan tâm, đạt kết quả tốt. Các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá. Cơ sở vật chất, thiết bị ngành y tế trên địa bàn được quan tâm đầu tư. Có 5/5 phường xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn triển khai thực hiện có hiệu quả. Là địa phương sớm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm bợ dột nát cho người nghèo. Hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Một dấu ấn góp phần củng cố niềm tin và khơi gợi khát vọng trong nhân dân TXQT, đó là Giáo dục đào tạo có bước phát triển vượt bậc, góp phần tạo điểm nhấn cho TXQT trong việc phát huy truyền thống của một vùng đất hiếu học.
Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân luôn, 5 năm quan, TXQT đã chủ động triển khai công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Chú trọng xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu gắn với cụm an toàn về an ninh trật tự và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Nhờ vậy, đã thực hiện có hiệu quả  công tác an ninh trật tự; đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa có quy mô lớn của tỉnh và địa phương. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng nhiều giải pháp căn cơ để đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, dịch Covid-19 trên địa bàn.
Để cụ thể hóa các mục tiêu của NQ đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 bằng những giải pháp sáng tạo để củng cố niềm tin và đáp ứng kỳ vọng của cán bộ và nhân dân,  các cấp ủy đảng từ thị xã  đến cơ sở đã  thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: Công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận ... Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt những kết quả quan trọng, có nhiều chuyển biến rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.
Trong năm năm qua, việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở những địa bàn, đơn vị còn ít đảng viên đã được chú trọng. Đã kết nạp mới 325 đảng viên mới.
Công tác dân vận chính quyền có chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng rãi trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy; hòa giải ở cơ sở chú trọng. Công tác tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện cho các chức sắc, chức việc và tín đồ sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật.
Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú, kể cả đảng viên không giữ chức vụ đã tạo nên hiệu quả sát thực. Đặc biệt, việc  ký cam kết trách nhiệm giữa tập thể BTV Thị ủy với bí thư các đảng ủy, người đứng đầu các ban đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; các cơ quan, đơn vị, địa phương ký cam kết trách nhiệm với cấp dưới trực tiếp đã đi vào thực chất  với yêu cầu chọn việc mới, việc khó, có tính đột phá, đòn bẩy và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp khen thưởng; cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ Nhân dân.
Kế thừa và phát huy những thành tựu sau 30 năm xây dựng và phát triển, cùng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những chủ trương của tỉnh về phát triển thị xã Quảng Trị trở thành đô thị loại III vào năm 2025, hướng đến đô thị Hòa bình; những tiềm năng du lịch của cụm Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ và các địa danh phụ cận; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, sự ổn định về chính trị - xã hội tiếp tục là điều kiện, là động lực quan trọng cho sự phát triển của thị xã.
FLYCAM PHAO HOA TX QUANG TRI

Với quyết tâm đưa thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III, TXQT đã tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, diện mạo kiến trúc cảnh quan theo hướng văn minh, hiện đại, mở rộng không gian đô thị, đề nghị cấp trên mở rộng địa giới hành chính; đồng thời chủ động mở rộng kết nối đô thị thị xã với các khu vực phụ cận và hệ thống đô thị toàn tỉnh, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm phía Nam của tỉnh Quảng Trị. Bước vào nhiệm kỳ mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, TXQT cũng còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi một cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thị xã, đặc biệt là mỗi một đại biểu dự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 phát huy trách nhiệm, đóng góp  trí tuệ xây dựng Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân xây dựng thị xã Quảng Trị giàu đẹp văn minh, thân thiện, nghĩa tình, sớm trở thành đô thị loại III, hướng đến đô thị Hòa bình trong tương lai.
                                                                   Bài, ảnh: Ngọc Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây