Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp

Thứ tư - 22/04/2020 14:50 96 0
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị xác định là năm về đích, tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh giai đoạn 2020 – 2025.
Với sự quyết tâm hành động chính trị cao nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trong năm 2020, Ban thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã đề ra chủ đề và phương châm là “ Hành động quyết liệt, Về đích toàn diện, Tạo đà phát triển” để tập trung lãnh đạo thực hiện trong cả hệ thống chính trị. Đồng thời đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Ông Văn Ngọc Lãm – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị chia sẽ: “ Năm 2020 này là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối nhiệm kỳ, cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, thị xã Quảng Trị đã phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân với mục tiêu thi đua là “ Tập thể hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tạo sự “ Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.  Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị, tin chắc rằng, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.”

 
p1 fly
Cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước gắn với tình hình thực tế ở  địa phương, trong năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước ở thị xã Quảng Trị được phát động tập trung vào một số nội dung trọng tâm đó là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động sâu rộng các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, trong mọi tầng lớp nhân dân để thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dấy lên được tinh thần hăng hái thi đua, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng thị xã ngày càng văn minh, giàu đẹp, lập thành tích cao nhất thiết thực chào mừng đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quán triệt, thực hiện phương châm hành động của thị xã, tiếp tục xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua cải cách hành chính, giữ vững kết quả một trong ba đơn vị cấp huyện đạt tốp đầu cấp huyện. Mỗi cơ quan, đơn vị một sản phẩm, một việc làm sáng tạo, mỗi cán bộ viên chức một việc làm mới, sáng tạo, góp phần tạo sự bứt phá, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế; chủ động tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô, thị trường sản xuất kinh doanh đa dạng ngành hàng. Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường liên kết giữa các thành phần kinh tế, loại hình sản phẩm kinh doanh; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích; Tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào Ngày thứ 7 tình nguyện, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, gắn thi đua phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển du lịch, gắn với xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, lịch sử trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tôn giáo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, an toàn và thân thiện; củng cố và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trước mắt, các cấp, các ngành, nhân dân không được chủ quan lơ là, cùng chung tay thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, làm tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; tăng cường thanh trra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm. Thi đua xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
z1844500118958 315bd0a026360fffd019c7edf7a86011
 
Để thực hiện thắng lợi các nội dung trên, thị xã Quảng Trị phát động mỗi cơ quan, ban ngành đoàn thể, phường xã lựa chọn một đến 2 phần việc hoặc công trình cụ thể gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã, đảm bảo tính mới, “ điểm nhấn” để tạo sự bứt phá, có chuyển biến rõ nét, tiến bộ hơn so với năm 2019. Trên cơ sở đó, tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ với người đứng đầu các cơ quan đơn vị, thể hiện quyết tâm hành động phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết chung sức đồng lòng góp phần xây dựng thị xã Quảng Trị ngày càng phát triển, văn minh giàu đẹp.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2020, ông Nguyễn Văn Cẩm, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Quảng Trị chia sẽ: “ Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, trong năm 2020, UBMTTQVN thị xã sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề năm chỉnh tranh và xây dựng văn minh đô thị gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây  dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân phong trào thi đua lao động sáng tạo, sản xuất – kinh doanh giỏi, tập trung mọi lực lượng và khả năng để phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác vận động nhân dân đoàn kết bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa thân thiện nghĩa tình, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; phát huy và củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu vì mục tiêu: Xây dựng thị xã ngày càng văn minh giàu đẹp.”

Với sự quyết tâm hành động chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề vững chắc và điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng thị xã Quảng Trị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.
                                                                     Thực hiện : Ngọc Lan
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây