Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã Quảng Trị VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ sáu - 20/12/2019 10:59 168 0
Sau 02 ngày làm việc tích cực, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao; đến thời điểm này, Kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.Kỳ họp đã tập trung xem xét, phân tích, thảo luận 16 báo cáo, 03 tờ trình và thông qua 6 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Với 33 ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ và 15 ý kiến tại hội trường, các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND thị xã, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019.


                                                                                       Nguyễn Đức Phong
                                                                   TUV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thị xã.
Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp
Sau 02 ngày làm việc tích cực, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao; đến thời điểm này, Kỳ họp thứ 11 của HĐND thị xã đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Kỳ họp đã tập trung xem xét, phân tích, thảo luận 16 báo cáo, 03 tờ trình và thông qua 6 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Với 33 ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ và 15 ý kiến tại hội trường, các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND thị xã, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019.
Phiên thảo luận, chất vấn diễn ra sôi nổi; nội dung chất vấn xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế xã hội địa phương; không khí chất vấn dân chủ, sôi nổi. Thành viên UBND thị xã và thủ trưởng các cơ quan đơn vị đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra những cam kết nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập trong các vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.
HĐND thị xã dành thời gian để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách các khối trực tiếp giải trình các ý kiến đại biểu nêu. Đặc biệt, thay mặt UBND, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã có bài phát biểu, tiếp thu, giải trình từng nội dung của đại biểu tham gia trong phiên thảo luận tổ và các ý kiến phát biểu tại hội trường với tinh thần cầu thị và quyết tâm chính trị rất cao.
Theo Quyết định điều động cán bộ của BTV tỉnh ủy và căn cứ các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, HĐND thị xã đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với đồng chí Nguyễn Hữu Thắng. HĐND thị xã chúc mừng đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị người đứng đầu của HĐND thị xã; trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí đối với thị xã và những ý tưởng, nỗ lực đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động của HDNĐ thời gian qua. Kính chúc đồng chí sức khỏe và thành công trên cương vị công tác mới.
Kính thưa quý vị đại biểu.
Kỳ họp lần này tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng. Kết quả kỳ họp cho thấy hoạt động của HĐND thị xã ngày càng bám sát chức năng, nhiệm vụ, đi vào thực chất. Diễn dàn kỳ họp thực sự đã thể chế hóa chủ trương của Thị ủy. Những góc khuất trong đời sống xã hội, những ý kiến của cử tri đã được đưa vào chương trình nghị sự, trên cơ sở đó, HĐND thị xã đã trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị xác đáng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng 06 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý điều hành và triển khai nhiệm vụ năm 2020, với mục tiêu cao nhất là về đích toàn diện trong thực hiện kế hoạch KTXH giai đoạn 2016-2020.
Thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, HĐND thị xã thống nhất nhận định: năm 2019, thị xã Quảng Trị triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do những yếu tố khách quan, chủ quan từ nội tại của nền kinh tế và phát sinh những khó khăn mới bởi thiên tai, dịch bệnh… Với sự tập trung lãnh đạo của Thị ủy và các cấp ủy đảng; sự giám sát chặt chẽ và quyết sách đúng đắn của HĐND; sự nhạy bén trong điều hành chỉ đạo; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Uỷ ban Mặt trận, các đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp; sự đoàn kết nội bộ và đồng thuận của nhân dân, chúng ta đã đạt được những kết quả toàn diện, là năm thứ ba liên tiếp thị xã đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ. Kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để chúng ta bước tiếp, và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2020.
Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, chúng ta vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững. Thu ngân sách khó khăn. Hoạt động thu hút đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ chưa đạt kế hoạch. Nghị quyết 01-NQ/TU của Thị ủy được tích cực chỉ đạo thực hiện, nhưng du lịch chậm phát triển và kinh tế du lịch còn yếu kém. Tư duy Kinh tế nông nghiệp chưa thể thay thế được tư duy Sản xuất nông nghiệp đơn thuần đang bám víu dai dẳng vào nông dân; tái cơ cấu nông nghiệp chưa đạt mục tiêu yêu cầu; sản suất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn…Giải phóng mặt bằng còn bất cập, vướng mắc. Một số dự án kéo dài hoặc không thực hiện, lãng phí nguồn lực đất đai. Ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan và xây dựng đô thị văn minh có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; trật tự đô thị, trật tự vỉa hè một số nơi thực hiện chưa tốt. Thiết chế văn hóa thể thao một số nơi chưa sử dụng hiệu quả. Một số đơn thư kiến nghị kéo dài. Vi phạm pháp luật, lấn chiếm đất đai, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, tín dụng đen…diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, trong thực thi nhiệm vụ, vẫn còn một số nội dung chậm trễ hoặc phải lùi thời gian thực hiện…
Những hạn chế thiếu sót nêu trên cũng là những băn khoăn trăn trở của cử tri, của nhân dân thị xã, và là những điều không ai mong muốn. Tuy vậy, trên tinh thần cầu thị, chúng ta cũng phải chỉ ra những tác động khách quan, chủ quan để chủ động khắc phục. HĐND thống nhất với UBND thị xã nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đã trình bày trong các báo cáo. Đồng thời nhận thấy, những hạn chế tồn tại đó còn có phần trách nhiệm giám sát của Thường trực HĐND, Ban HĐND và đại biểu dân cử các cấp trên địa bàn.
Kính thưa quý vị đại biểu.
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đảng, của đất nước, trong đó có Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra với kết quả cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu KTXH giai đoạn 2016 - 2020.
Chúng ta vừa tốt chức thành công kỷ niệm 210 năm lị sở và 30 năm tái lập thị xã. Kinh nghiệm thành công mà lãnh đạo thị xã rút ra trong 30 năm ấy là sự nhất quán với chủ trương đúng đắn, tiếp tục kế thừa, ổn định; khắc phục các bất cập; tập hợp, khơi dậy, tạo niềm tin, sự đồng tâm đồng thuận, sự quyết liệt quyết tâm của cán bộ và nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì vậy, mỗi cấp, mỗi ngành, người đứng đầu hãy là nhân tố chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực sự là hạt nhân tiên phong, là niềm tin, là điểm quy tụ tập hợp cán bộ và nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên tinh thần đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND, thành viên UBND, cán bộ các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc và chuyển hoá thành hành động cụ thể đối với ý kiến phát biểu chỉ đạo đầy tâm huyết của đồng chí Bí thư thị uỷ tại kỳ họp này. Đồng thời, tuyên truyền vận động thuyết phục, làm lan toả khát vọng, trách nhiệm của hệ thống và người dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thị xã trong thời gian tới.
HĐND đề nghị UBND và các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết đã thông qua với chương trình hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, kết quả và trách nhiệm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, nhất là những lĩnh vực chuyển biến chậm, những chỉ tiêu đạt thấp, những nhiệm vụ khó hoàn thành và chưa hoàn thành. Có giải pháp thiết thực cụ thể kêu gọi đầu các dự án công nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ vào địa bàn. Khai thác hiệu quả các thiết chế hiện có để phục vụ phát triển du lịch. Hoàn thành và triển khai ngay đề án phát triển các sản phẩm du lịch; sớm đưa bến thuyền và thuyền hoa đi vào hoạt động; xây dựng thành công sản phẩm Du lịch mới và nâng tần suất của tuyến phố đi bộ. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp bắt đầu từ việc dễ làm nhất, thiết thực nhất với nông dân. Triển khai chương trình mỗi địa phương một sản phẩm, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý ngân sách hiệu quả, đúng quy định, thẩm quyền. Rà soát các danh mục dự án đầu tư công và nợ xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, dự án tạo quỹ đất. Rà soát việc đầu tư các dự án đã được cấp đất nhưng không triển khai, hoặc ngừng đầu tư; kiên quyết, kiên trì kiến nghị tỉnh thu hồi các dự án kéo dài, lãng phí nguồn lực đất đai. Tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chỉnh trang và xây dựng đô thị văn minh. Chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, chăm lo gia đình chính sách và đảm bảo an sinh xã hội. Nghiên cứu xây dựng Đề án đưa lao động đi lao động nước ngoài có thời hạn để phát huy tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hướng dẫn, tạo điều kiện hoạt động đối với những khu phố mới sáp nhập. Xiết chặt kỷ cương công vụ. Tăng cường cải cách hành chính. Giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tệ nạn và tội phạm, nhất là trong các dịp lễ tết.
Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa các vị đại biểu HĐND thị xã.
Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa VI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND thị xã, tôi xin chân thành cảm ơn Thường trực HĐND tỉnh, BTV thị ủy đã luôn quan tâm giám sát chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của HĐND. Cảm ơn UBND, UBMTTQVN, các cơ quan liên quan, các đại biểu HĐND đã tích cực chuẩn bị và đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp.
Năm 2019 dần khép lại. Chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới 2020 với những dự cảm tốt lành và niềm tin thành công từ những quyết sách của ngày hôm nay. Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và trước thềm năm mới, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ, chiến sĩ LLVT; các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước lời tri ân sâu sắc; lời chức sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị đại biểu HĐND đồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc.
Với chủ đề và phương châm: Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà phát triển, tôi tuyên bố Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI.
Xin trân trọng cám ơn./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

.....
cv
Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây