Giới thiệu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

CHƯƠNG TRÌNH
TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030

Một số quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG
LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 10/2021

Quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg), thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Một số quy định mới người sử dụng đất cần biết từ 01/9/2021

Một số quy định mới người sử dụng đất cần biết từ 01/9/2021

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.

Quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NÂNG LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ 15-8-2021

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 7
Luật Cư trú năm 2020 được Quốc hội thông quan tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

QUY ĐỊNH VỀ NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 4/2021

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 01/4/2021

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 4/2021

Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây