TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 3/2020

Thứ hai - 23/03/2020 10:15 78 0
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ THÁNG 3 NĂM 2020
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC
THI HÀNH TỪ THÁNG 3 NĂM 2020

1. Ngày 21/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2020/NĐ-CP về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Theo đó, tiêu chí đối với một số loại vật nuôi ở giai đoạn con non được sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh được quy định như sau: Lợn con có khối lượng đến 25kg hoặc từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi; gà, vịt, ngan, chim cút từ 01 - 21 ngày tuổi; thỏ từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi; bê, nghé từ sơ sinh đến 06 tháng tuổi. Đặc biệt, chỉ được sử dụng kháng sinh trong sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm và thức ăn tinh cho gia súc ăn cỏ.
Việc sử dụng kháng sinh trong phòng bệnh đối với vật nuôi được quy định như sau:
- Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh đặc biệt quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh rất quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;
- Thuốc thú y có chứa kháng sinh thuộc nhóm kháng sinh quan trọng trong điều trị nhân y theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022;
- Thuốc thú y có chứa kháng sinh không thuộc các quy định trên đã được cấp phép lưu hành với mục đích phòng bệnh đối với vật nuôi được phép lưu hành và sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/03/2020.
2. Ngày 24/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, cụ thể:
- Điều kiện tính hưởng trợ cấp:  Nhà giáo được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện: Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.
- Mức trợ cấp: Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính như sau: Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp. Trong đó: Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành; số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu; tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm. Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.
- Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp: 
+ Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu, hồ sơ gồm: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này.
+ Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân, ban hành kèm theo Nghị định này; Bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu); Văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này, trường hợp chỉ có một thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền này.
Nghị định số 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/03/2020.
3. Ngày 12/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Theo đó, hình thức kỷ luật buộc thôi việc được áp dụng đối với công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau: Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm, dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định Đoàn kiểm tra phải có từ 05 thành viên trở lên, bao gồm: Trưởng đoàn; 01 Phó trưởng đoàn và các thành viên. Thành viên của đoàn kiểm tra phải không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc bị tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật. Thành viên của đoàn kiểm tra không được tham gia đoàn kiểm tra trong trường hợp có vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của mình, của vợ hoặc chồng mình là đối tượng được kiểm tra hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của tổ chức là đối tượng được kiểm tra trực tiếp.
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/3/2020.
4. Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Theo đó, Chính phủ bổ sung nhiều điều kiện mới đối với cơ sở sản xuất thực phẩm đó là: Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm phải vệ sinh sạch sẽ; có khu vực lưu mẫu riêng, hồ sơ lưu mẫu và bảo đảm thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu theo yêu cầu bảo quản của từng loại mẫu; có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý. Bên cạnh đó, người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận, không yêu cầu phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo chương trình do Bộ Công Thương quy định như quy định cũ. Đặc biệt, người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu về sức khỏe; không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp. Đồng thời, nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 10 cm (quy định cũ cách nền tối thiểu 12 cm).
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/3/2020.
5. Ngày 10/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2/2020/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
Theo đó, Thủ tướng quyết định tiếp tục thí điểm cho vay vốn tạo việc làm đối với những đối tượng hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại 15 tỉnh, thành phố đến hết ngày 31/12/2020. Năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đánh giá kết quả đạt được và tác động của chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc mở rộng thực hiện Quyết định trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, Thủ tướng cũng bổ sung quy định về việc ủy quyền vay vốn đối với trường hợp vay vốn thông qua hộ gia đình mà các thành viên của hộ gia đình không là chủ thể tham gia việc vay vốn thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện đứng ra vay vốn. Nguồn vốn cho vay này không còn được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo kế hoạch hàng năm và các nguồn huy động hợp pháp khác như quy định cũ mà sẽ do Ngân sách Nhà nước cấp 50% trên tổng số kế hoạch nguồn vốn hàng năm và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động 50% còn lại. Chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý trong hoạt động này do Ngân sách Nhà nước cấp bù.
Quyết định số 2/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.
6. Ngày 30/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
Theo đó, có 10 nội dung chính ghi trên văn bằng bao gồm: Tiêu đề; tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương); ngành đào tạo; tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng; họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng; hạng tốt nghiệp (nếu có); địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng; chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định; số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.
Điểm nổi bật tại quy định này là trong nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không có thông tin về hình thức đào tạo là “Chính quy”, “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn” như quy định cũ trước đây mà mục này sẽ ghi trong phần Phụ lục của văn bằng. Nội dung ghi trên Phụ lục văn bằng bao gồm: Thông tin về người được cấp văn bằng; thông tin về văn bằng (chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, hình thức đào tạo,…); thông tin về nội dung, kết quả học tập (tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm xếp hạng tốt nghiệp,…); thông tin kết nối với văn bằng.
Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.
7. Ngày 30/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BYT quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Theo đó, người hành nghề bác sỹ có phạm vi hoạt động chuyên môn là khám, chữa bệnh đa khoa được thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo quy định và sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh khác trong trường hợp vượt quá năng lực chuyên môn. Đối với bác sỹ y học dự phòng được khám, phát hiện và xử lý bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng. Với y sỹ hành nghề tại tuyến xã được phép tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. Đối với người hành nghề điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên được thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. Nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề không phân biệt bác sỹ làm việc ở tuyến trên với tuyến dưới, bác sỹ mới được cấp chứng chỉ hành nghề hay lâu năm.
Thông tư số 35/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.
8. Ngày 30/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Theo đó, mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 01 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa với số thành viên là số lẻ, tối thiểu là 11 người và có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Hội đồng bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa lựa chọn. Trong trường hợp cơ sở có nhiều cấp thì mỗi cấp được thành lập 01 Hội đồng và nếu quy mô cơ sở dưới 10 lớp thì số thành viên tối thiểu của Hội đồng là 07 người. Người đã tham gia việc biên soạn sách hoặc tham gia thẩm định sách, chỉ đạo biện soạn, xuất bản, in, phát hành hoặc làm việc tại các nhà xuất bản sách thì không được tham gia Hội đồng.
Hội đồng có các nhiệm vụ sau: Lựa chọn sách khoa theo quy định của pháp luật và các tiêu chí lựa chọn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.
9. Ngày 14/02/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
Theo đó, cơ sở cử người quản lý theo dõi, hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng trong vòng ít nhất 06 tháng, kể từ thời điểm đối tượng về gia đình, cộng đồng. Nếu sức khỏe của đối tượng tái phát cấp tính thì người quản lý đối tượng cần phối hợp với gia đình hoặc người giám hộ và Ủy ban nhân dân xã đưa đối tượng vào cơ sở để kịp thời chăm sóc. Khi đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng, người quản lý đối tượng lập biên bản bàn giao đối tượng quản lý về gia đình, cộng đồng có xác nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội và đại diện gia đình hoặc người giám hộ. Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu của đối tượng, người quản lý xác định đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội dựa trên các tiêu chí về: Nhu cầu chăm sóc, trợ giúp khẩn cấp; nhu cầu được chăm sóc, trợ giúp lâu dài; nhu cầu được chăm sóc, trợ giúp liên tục; nhu cầu chăm sóc bán trú; tự nguyện tham gia; đối tượng đủ điều kiện để nhận dịch vụ tại cơ sở hoặc địa phương. Từ các thông tin này, người quản lý đối tượng phối hợp cùng đối tượng, gia đình và các tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch chăm sóc.
Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 30/3/2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây