Nhiệm kỳ 2015- 2020: Bức tranh kinh tế- xã hội Phường 3, thị xã Quảng Trị nhiều khởi sắc

Thứ hai - 22/06/2020 08:10 128 0
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 3 – thị xã Quảng Trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà diện mạo phường đã có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một vùng đất đang trên đà đổi mới, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ phường, giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
p3 1 Still001

Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường 3 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ phường lần II đã đề ra.

Một trong những thành công nổi bật của Đảng bộ phường 3 trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đã tập trung lãnh đạo nhân dân đoàn kết, sáng tạo khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình. Đặc biệt, Đảng bộ phường đã quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, linh hoạt trong vận dụng chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn hoạt động và thu hút đầu tư. Từ đó, kinh tế của phường đạt mức tăng trưởng khá cao. Cụ thể, trong năm 2020 tổng mức thu nhập thương mại – dịch vụ ước đạt 242 tỷ đồng; bình quân mỗi năm tăng từ 16 - 17%. Sản xuất TTCN có nhiều chuyển biến, một số ngành nghề được giữ vững và phát huy, nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình cho năng suất cao như mô hình làm đũa, sản xuất các loại tinh dầu, bột ngũ cốc. Giá trị sản xuất TTCN năm 2020 đạt 185 tỷ đồng; bình quân mỗi năm tăng từ 12 -14%/năm. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bình quân giai đoạn 2015 – 2019 tăng 3%/năm. Công tác thu ngân sách trên địa bàn cũng được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là nguồn thu thường xuyên. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 10,153 tỷ đồng/7,309 tỷ đồng đạt 139% dự toán giao và bằng 182% so với nhiệm kỳ trước.

 
p3 2 Still002

Trong 05 năm, diện mạo của phường 3 chuyển biến rõ nét, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước, chiếu sáng đô thị, cảnh quan môi trường. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua, nhân dân Phường 3 đã ra sức đồng lòng, chung tay cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện xây dựng 3 tuyến điện chiếu sáng hẻm kiệt; 02 tuyến đường khu vực với chiều dài 235,5m; triển khai chống úng cục bộ tại khu phố 1 dài 60.0m; hưởng ứng, tích cực tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “ Chủ nhật xanh”. Bên cạnh đó, Phường 3 cũng rất quan tâm đầu tư nâng cấp đường Trần Phú, đường Lê Hồng Phong nối dài, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại, giao thương, buôn bán, đồng thời hoàn thành việc sữa chữa và đã đưa vào sử dụng trụ sở ủy ban Phường.  Đến nay, Phường 3 cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị theo thông tư 02 của bộ văn hóa thể thao du lịch và đang hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Chủ tịch UBND Phường 3- thị xã Quảng Trị cho biết: “Xác định nhiệm vụ xây dựng văn minh đô thị là một trong những nhiệm vụ then chốt trong quá trình cùng với thị xã Quảng Trị xây dựng địa phương đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng văn minh đô thị, trong thời gian vừa qua, kể từ ngày phát động năm 2019, khu phố 2 và khu phố 3 đã có nhiều hoạt động nổi bật. Đặc biệt đã huy động được nội lực trong nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm mới đường phố, sửa sang nhà văn hóa. Trên cơ sở đó, tư tưởng của cán bộ và nhân dân đều có sự chuyển biến hết sức tích cực”.

 
p3 5

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 5 năm qua, trên địa bàn phường 3 luôn duy trì 100% Khu phố, cơ quan, đơn vị được công được nhận và giữ vững đơn vị văn hóa, 2.103/2.165 gia đình đạt GĐVH. Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được tổ chức sâu rộng trong đoàn thể và các khu dân cư thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tác động tích cực vào sự phát triển KT – XH của địa phương. 

Bên cạnh đó, nhiệm vụ “trồng người” cũng được phường 3 đặc biệt chú trọng, nhờ thế mà chất lượng giáo dục trong tất cả các cấp học luôn tăng cao. Hiện nay, 100% đơn vị được Phổ cập giáo dục các cấp học; 100% học sinh tốt nghiệp THCS; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 100% trẻ 5 tuổi đến trường..

Nhiệm kỳ qua, phường cũng đã duy trì đạt chuẩn Quốc Gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân luôn được triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động triển khai thực hiện có hiệu quả:  Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm dưới 0,5%/năm... Đến năm 2019, lực lượng lao động có việc làm chiếm 97%. Phường luôn hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

 
p3 4 Still004

Ông Dương Long Hà – Bí thư Đảng ủy Phường 3 cho biết: Những kết quả nổi bật trong phát triển KTXH của Phường 3 trong nhiệm kỳ 2015 -2020 là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục đề ra những giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025, trọng tâm là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ, xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển ổn định, bền vững; khai thác các nguồn thu đảm bảo chỉ tiêu giao và cân đối ngân sách phường. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động nhân dân đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Đảm bảo giữ vững kỷ cương và dần đi vào nề nếp. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo gắn với an sinh xã hội. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. sách phường. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động nhân dân đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Đảm bảo giữ vững kỷ cương và dần đi vào nề nếp. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo gắn với an sinh xã hội. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
Thực hiện: Khánh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây