Viện KSND thị xã Quảng Trị: Hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ hai - 27/07/2020 10:19 90 0
Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, ngành KSND thị xã Quảng Trị đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện, trưởng thành về mọi mặt, ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã Quảng Trị.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ngày 08/5/1989, Bộ Chính trị ra Quyết định số 87-QĐ/TW về việc chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó, ngày  28/10/1989, VKSND tối cao ký quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị thuộc VKSND tỉnh Quảng Trị. Từ đây, cùng với Đảng bộ và nhân dân thị xã Quảng Trị, VKS thị xã bước vào giai đoạn phát triển mới. Kể từ ngày tái lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND cấp trên, của các cấp ủy Đảng, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Uỷ ban nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành hữu quan và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, VKSND thị xã Quảng Trị không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
 
bd092dec88c0749e2dd1

Hơn 30 năm qua, Viện KSND thị xã Quảng Trị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chấp hành chỉ thị ngành, nghị quyết các cấp, nắm vững chức năng, nhiệm vụ mới, triển khai và đạt kết quả toàn diện trên các khâu nghiệp vụ: Nắm chắc tình hình tội phạm và vi phạm trên địa bàn, làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp: Kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt tạm giam của cơ quan điều tra, ban hành các quyết định truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm, các vụ án khởi tố đều được tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp đều được quan tâm chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Tính riêng trong năm 2019, quán triệt xuyên suốt phương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.”, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Theo đó, đã kiểm sát giải quyết 30 tin báo, tố giác tội phạm (đạt tỉ lệ 90,09 %, vượt chỉ tiêu đề ra); thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 23 vụ/29 bị can, đạt tỷ lệ 74,19%. Trong Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát đã xử lý, giải quyết: Truy tố 18 vụ/ 26 bị can, đạt tỷ lệ 100% (Vượt chỉ tiêu đề ra); kiểm sát giải quyết 19 vụ/27 bị cáo hình sự…. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị cũng đã kiểm sát việc giải quyết 124 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, 157 việc dân sự, hành chính….

Công tác xây Đảng, xây dựng Ngành đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp lý, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, quản lý Nhà nước..., kết hợp giữa đào tạo, đào tạo lại và tự đào tạo, bồi dưỡng. Đội ngũ công chức, người lao động của đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Viện Kiểm sát thị xã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác như: Triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm”.


Cùng với việc thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát thị xã đã làm tốt công tác xã hội, như: Hưởng ứng cuộc vận động, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện chia sẻ với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia hiến máu tự nguyện… Cho đến nay VKS thị xã đang nhận đỡ đầu 02 cháu bé ở Hải Lệ để tiếp sức cho các cháu đến trường.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước trưởng thành; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần vào thành tích thi đua chung của toàn Ngành. Nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”,“ Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

Bà Đặng Thị Thanh Hoằng – Viện trưởng VKS thị xã cho biết : “Thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân thị xã sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo đường lối, chiến lược cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trong đó, sẽ chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, bám sát các yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm môi trường lành mạnh để phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có trình độ, năng lực, dũng cảm đấu tranh bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, có tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp; củng cố, kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Viện kiểm sát nhân dân.  Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước, trước hết là các cơ quan bảo vệ pháp luật và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định, tranh thủ sự giám sát và ủng hộ của nhân dân quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn thị xã Quảng Trị.”
Thực hiện: Khánh Huyền – Lệ Truyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

.....
cv
Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây