PHƯỜNG XÃ - Thị xã Quảng Trị

PHƯỜNG XÃ

Phường 2
Nhiệm vụ:
 
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT/hộp thư
1

Lê Khắc Hòa
Bí thư Đảng ủy
0913345225
lekhachoa@quangtri.gov.vn
2
Hoàng Thị Hằng                            
Chủ tịch UBND                                  
0985207678
hoangthihang@quangtri.gov.vn
3
Nguyễn Thuận
Phó Chủ tịch UBND
0948701267
nguyenthuan@quangtri.gov.vn
Phường An Đôn
 
STT
Họ tên
chức vụ
SĐT/hộp thư
 
1
Nguyễn Văn Tiến                        
Bí thư Đảng ủy
0976607555
nguyenvantien@quangtri.gov.vn
2
Lê Văn Khánh
Chủ tịch UBND
0947400519
levankhanh@quangtri.gov.vn
3
Bùi Văn Giáo
Phó Chủ tịch UBND
0983743863
buivangiao@quangtri.gov.vn
 
 
 
 
 
Phường 1
Phường 3
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT
1
Dương Long Hà             
Bí thư Đảng ủy
0916441700
duonglongha@quangtri.gov.vn
2
Lê Hữu Phong
Chủ tịch UBND
0914134740
lehuuphong@quangtri.gov.vn
3
Bùi Văn Thú
Phó Chủ tịch UBND
0918840368
buivanthu@quangtri.gov.vn
4
Lê Thị Huyền   Thương
Phó Chủ tịch UBND
0946978225
lethihuyenthuong@quangtri.gov.vn
Xã Hải Lệ
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT/hộp thư
1
Nguyễn Văn Lanh                
Bí thư Đảng ủy
0946527557
nguyenvanlanh@quangtri.gov.vn
2
Nguyễn Đạo Ái
Chủ tịch UBND
nguyendaoai@quangtri.gov.vn
3
Nguyễn Xuân Đông
Phó Chủ tịch UBND
0914570252
nguyenxuandong@quangtri.gov.vn
 
 
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT/hộp thư
 
1
Hồ Văn Hiếu
Bí thư Đảng ủy
0982476559
hovanhieu@quangtri.gov.vn
2
Lê Lập Vũ Quỳnh                     
Chủ tịch UBND
0946394222
lelapvuquynh@quangtri.gov.vn
3
Lê Thị Huệ
Phó Chủ tịch UBND
0942168357
lethihue@quangtri.gov.vn

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay288
  • Tổng lượt truy cập1.695.210