HĐND THỊ XÃ - Thị xã Quảng Trị

Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Phong

 

Trình độ chuyên môn Đại học Điện thoại  0949272368 Địa chỉ email nguyenducphong@quangtri.gov.vn    
Trưởng Ban Pháp chế Võ Hải Linh  
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại  0905861758
Địa chỉ email vohailinh@quangtri.gov.vn
   

Phó Trưởng ban Pháp chế Đoàn Minh Hải  
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại  0917254559
Địa chỉ email doanminhhai@quangtri.gov.vn

 

 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Nguyễn Duy Tuấn  
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại  0913808757
Địa chỉ email nguyenduytuan@quangtri.gov.vn
   

 

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay421
  • Tổng lượt truy cập1.654.329