Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

UBND Phường 1 tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm công tác xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2007-2022

20:5, Thứ Hai, 29-8-2022

Chiều ngày 15/8/2022, UBND phường 1, thị xã Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm công tác xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2007-2022 và hưởng ứng 17 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2022) trên địa bàn.

     Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND phường 1 đã luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban bí thư TW, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của Bộ công an và của địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Đặc biệt là quan tâm chỉ đạo phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trên lĩnh vực an ninh, trật tự. Trong đó, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các hình thức xã hội hóa công tác phòng ngừa, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được chú trọng. Đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn khu dân cư, từng lĩnh vực, thực sự khơi dậy, phát huy vai trò tích cực, tự giác của quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.  Góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

       Với những thành tích đạt được, trong 15 năm qua phường có 10 lượt tập thể tiêu biểu trong xây dựng, nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND thị xã tặng bằng khen và giấy khen; 10 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì an ninh tổ quốc”. Phường 1 nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bình Nguyên

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay2305
  • Tổng lượt truy cập299.543
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0