THỊ ỦY - Thị xã Quảng Trị

THỊ ỦY
 • Địa chỉ trụ sở: 33 Ngô Quyền -Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
 • Điện thoại cơ quan: 0233.3862614
Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vân Lê Thanh Tâm

 

Trình độ chuyên môn  
Điện thoại cơ quan  
Địa chỉ email  
Địa chỉ nhà riêng  

 

Phó Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Mai Anh

 

Trình độ chuyên môn  
Điện thoại cơ quan 02333861217
Địa chỉ email  
Địa chỉ nhà riêng  

 

Phó Bí thư Thị ủy Văn Ngọc Lãm

 

Trình độ chuyên môn  
Điện thoại cơ quan  
Địa chỉ email  
Địa chỉ nhà riêng  

 

THỊ ỦY

Điện thoại:0233.3862614

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

 

 1. Thường trực thị ủy
 2. Ủy viên thường vụ Thị ủy
 3. Ban tổ chức thị ủy
 4. Văn phòng Thị ủy
 5. Ủy ban kiểm tra Thị ủy
 6. Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị

Thường trực thị ủy

STT Họ Tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quang Lâm Phó chí thư TT Thị ủy

 

Ban tổ chức thị ủy

STT Họ Tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Hải Linh

Điện thoại: 0905861758

UVTV- Trưởng BTC

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay236
 • Tổng lượt truy cập74.484
 • pageHolder.getStart() - 0
 • pageHolder.getNumberObjects() - 3
 • numberArticle - 3
 • numberRelation - 0