HĐND THỊ XÃ - Thị xã Quảng Trị

Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Phong

Trình độ chuyên môn   Điện thoại cơ quan   Địa chỉ email nguyenducphong@quangtri.gov.vn Địa chỉ nhà riêng  
Trưởng Ban Pháp chế Võ Hải Linh  
Trình độ chuyên môn  
Điện thoại cơ quan  
Địa chỉ email  
Địa chỉ nhà riêng  

Phó Trưởng ban Pháp chế Đoàn Minh Hải Đoàn Minh Hải
Trình độ chuyên môn  
Điện thoại cơ quan  
Địa chỉ email doanminhhai@quangtri.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng  

HĐND THỊ XÃ

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

 1. Thường Trực Hđnd Thị Xã
 2. Ban Pháp Chế
 3. Ban Kinh Tế Xã Hội
 4. Tổ đại Biểu Hđnd Số 1
 5. Tổ đại Biểu Hđnd Số 2
 6. Tổ đại Biểu Hđnd Số 3
 7. Tổ đại Biểu Hđnd Số 4
 8. Tổ đại Biểu Hđnd Số 5
 9. Tổ đại Biểu Hđnd Số 6
 10. Tổ đại Biểu Hđnd Số 7

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay2617
 • Tổng lượt truy cập74.203
 • pageHolder.getStart() - 0
 • pageHolder.getNumberObjects() - 3
 • numberArticle - 3
 • numberRelation - 0