MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ - Thị xã Quảng Trị

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Chủ tịch: Phạm Thành Khuê  

Điện thoại: 0919510898

2. Liên đoàn Lao động:

Chủ tịch: Lê Ngọc Vũ

Điện thoại: 0914.246.669

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ:

Chủ tịch:  Lê Thị Kim Hoa

Điện thoại: 0913213345.

4. Hội Cựu Chiến binh:

Chủ tịch: Trương Xuân Thủy. 

Điện thoại: 0982708566

5. Hội Nông dân:

Chủ tịch: Trần Thị Minh Phúc.

Điện thoại: 0946555538.

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Bí thư: Trần Thị Thanh Thủy

Điện thoại: 0942333227

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay446
  • Tổng lượt truy cập943.510