PHƯỜNG XÃ - Thị xã Quảng Trị

PHƯỜNG XÃ

Phường 2
 
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT
1

Lê Khắc Hòa
Bí thư Đảng ủy
0913345225
2
Hoàng Thị Hằng                            
Chủ tịch UBND                                  
0985207678
3
Nguyễn Thuận
Phó Chủ tịch UBND
0948701267
Phường An Đôn
 
STT
Họ tên
chức vụ
SĐT
1
Nguyễn Văn Tiến                        
Bí thư Đảng ủy
0976607555
2
Lê Văn Khánh
Chủ tịch UBND
0947400519
3
Bùi Văn Giáo
Phó Chủ tịch UBND
0983743863
 
 
 
 
Phường 1
Phường 3
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT
1
Dương Long Hà             
Bí thư Đảng ủy
0916441700
2
Lê Hữu Phong
Chủ tịch UBND
0914134740
3
Bùi Văn Thú
Phó Chủ tịch UBND
0918840368
4
Lê Thị Huyền   Thương
Phó Chủ tịch UBND
0946978225
Xã Hải Lệ
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT
1
Nguyễn Văn Lanh                
Bí thư Đảng ủy
0946527557
2
Nguyễn Đạo Ái
Chủ tịch UBND
0945441222
3
Nguyễn Xuân Đông
Phó Chủ tịch UBND
0914570252
 
 
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT
1
Hồ Văn Hiếu
Bí thư Đảng ủy
0982476559
2
Lê Lập Vũ Quỳnh                     
Chủ tịch UBND
0946394222
3
Lê Thị Huệ
Phó Chủ tịch UBND
0942168357

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay316
  • Tổng lượt truy cập943.380