Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018

8:35, Thứ Tư, 29-6-2022

Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm qua, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã được các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn thị xã tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88,6%; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 26%.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT vẫn còn một số hạn chế, tình trạng nợ BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH có lúc chưa hiệu quả; công tác khám chữa bệnh BHYT vẫn còn một số bất cập.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT tiến tới thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về những chính sách, tầm quan trọng và sự cần thiết khi tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu cụ thể cho các hội, đoàn thể, Ban cán sự các khu phố, thôn; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong việc huy động thực hiện BHYT toàn dân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT theo đúng quy định; tăng cường quản lý nhà nước để ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Bảo hiểm xã thị xã cần nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt quyền lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia, hưởng thụ chế độ, chính sách BHYT, BHXH; quản lý chặt chẽ và chi trả kịp thời, đầy đủ, an toàn các chế độ cho người tham gia và hưởng thụ BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, góp phần đảm bảo mọi quyền lợi cho người tham gia đóng BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Ngọc Lan

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay178
  • Tổng lượt truy cập1.015.935