Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Phường 2, TXQT: Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị

10:44, Thứ Năm, 24-3-2022

Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm phát triển nông nghiệp của phường 2, thị xã Quảng Trị, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2019.

Theo đó, phường 2, thị xã Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương như trồng hoa cây cảnh, sản xuất rau màu sạch, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá và các loại cây con khác đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường. Làm tốt công tác khuyến nông, ứng dụng có chọn lọc các tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng trọt và chăn nuôi.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tiếp tục phát hiện thêm các nhân tố điển hình sản xuất chăn nuôi giỏi, các nhân tố mới để nhân rộng, đồng thời có chương trình cụ thể, tổ chức học tập các mô hình có hiệu quả phù hợp với điều kiện thời tiết của địa bàn.

Công tác truyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cũng được chú trọng và đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Xây dựng hợp tác xã kiểu mới theo hướng liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

Tác giả bài viết: Khánh Huyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay308
  • Tổng lượt truy cập632.533
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0