Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở

8:27, Thứ Sáu, 14-6-2024

Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở

Hiện nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được các địa phương thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức và kênh truyền tải khác nhau nhưng chưa có quy trình chung để hướng dẫn tổ chức hoạt động này một cách khoa học, bài bản. Một số địa phương đã có sáng kiến PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, huy động được sự tham gia của nhiều chủ thể vào hoạt động này. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một quy trình cơ bản PBGDPL để tất cả các chủ thể PBGDPL ở địa phương, cơ sở có thể sử dụng là cần thiết, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong Nhân dân.

Trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp” của Liên minh Châu Âu (EU JULE) do UNDP và UNICEF thực hiện; trên cơ sở kết quả khảo sát thực tiễn công tác PBGDPL tại tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Hoà Bình và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tư pháp (Cục PBGDPL) đã xây dựng tài liệu “Quy trình cơ bản PBGDPL ở cấp cơ sở” (sau đây gọi là Tài liệu) nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở thực hiện quy trình cơ bản PBGDPL trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động PBGDPL tại địa phương.

Tài liệu “Quy trình cơ bản PBGDPL ở cấp cơ sở”

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay37
  • Tổng lượt truy cập1.722.138