Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

VĂN BẢN DU LỊCH

9:14, Thứ Tư, 29-6-2022

STT NỘI DUNG GHI CHÚ
1  NGHỊ QUYẾT  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030   
2  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI "ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030"   
3  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH "ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM DU  LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030"   
4  KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030  
5

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

 

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay170
  • Tổng lượt truy cập1.015.927