Xã Hải Lệ - Thị xã Quảng Trị

PHƯỜNG XÃ

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường An đôn
 5. Xã Hải Lệ
Phường 2
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Quang
Điện thoại:0901159333
Bí thư Đảng ủy  
2 Nguyễn Đức Quang
Điện thoại:0901159333
Email: nguyenducquang@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND

3 Nguyễn Xuân Đông
Điện thoại:0914570252
Email: nguyenxuandong@quangtri.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND

Phường An Đôn
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hữu Phong
Điện thoại:0914134740
Email: lehuuphong@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND

2 Bùi Văn Giáo
Điện thoại:0983743863
Email: buivangiao@quangtri.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay2260
 • Tổng lượt truy cập299.498
 • pageHolder.getStart() - 0
 • pageHolder.getNumberObjects() - 3
 • numberArticle - 3
 • numberRelation - 0