Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị tổ chức phiên họp toàn thể tháng 12/2022

15:0, Thứ Năm, 12-1-2023

UBND thị xã Quảng Trị vừa tổ chức phiên họp toàn thể thông qua Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2022; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023.

 

Năm 2022, công tác thu chi NSNN trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức thành công các hoạt động Lễ lớn năm 2022. Cụ thể, tổng thu ngân sách hu ngân sách NN trên địa bàn thực hiện 87.000 triệu đồng, đạt 150,8% dự toán tỉnh giao. Hầu hết các khoản thu ngân sách trên địa bàn được hưởng theo phân cấp năm 2022 đều đạt và vượt dự toán được giao, trong đó có một số khoản thu có số tăng cao như thu từ khu vực ngoại quốc tăng 6 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân tăng 1,3 tỷ đồng; lệ phí trước bạ tăng 5 tỷ đồng. Về chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 272.659 triệu đồng, đạt 126% dự toán được giao.

Năm 2023 dự toán chi ngân sách thị xã được xây dựng và phân bổ trên cơ sở định mức theo quy định mới của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và các chế độ chính sách, nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành. Tổng chi ngân sách địa phương quản lý 223.179 triệu đồng. Tổng thu ngân sách dự kiến là 223.176 triệu đồng, bằng 129,8% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước là 128.000 triệu đồng, ưu tiên bố trí cho các công trình đã thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022; các công trình dự kiến hoàn thành năm 2023; công trình Trung tâm hành chính thị xã giai đoạn 1, khu đô thị mới Võ Văn Kiệt; điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Trị đến năm 2045, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa lý…

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, dự toán NSNN năm 2023, UBND thị xã Quảng Trị sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để rà soát, đối chiếu xác định các tổ chức, cá nhân đang sản xuất kinh doanh để quản lý thuế; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, quan tâm đến các dự án trọng điểm, các doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách lớn; triển khai sớm kế hoạch đấu giá đất, đấu giá các tài sản. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ quy định.

Thực hiện: Khánh Huyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay175
  • Tổng lượt truy cập1.015.932