Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023

15:14, Thứ Ba, 28-2-2023

Hội nghị được kết nối trực tiếp đến 6 điểm cầu bao gồm UBMTTQVN và các đoàn thể, 5 Đảng ủy phường, xã trên địa bàn. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của thị xã có đồng chí Nguyễn Quang Lâm – Phó Bí thư thường trực Thị ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt nội dung chuyên đề gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người hiện nay. Nội dung chuyên đề nhấn mạnh cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội,

Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng ý nghĩa, thiết thực giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức, tiếp thu sâu sắc những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào, ý thức trách nhiệm; tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện: Khánh Huyền – Lệ Truyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay408
  • Tổng lượt truy cập632.633
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0