Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2, năm 2023

9:3, Thứ Hai, 22-5-2023

Sáng ngày 19/5/2023, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 48 quần chúng ưu tú đến từ 13 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thị ủy.

          Tại khóa học này, các học viên cùng nghiên cứu các nội dung trọng tâm, bao gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phương hướng phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghe thông tin chuyên đề về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương và tìm hiểu về các điểm di tích lịch sử trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức nhằm bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giúp các học viên nhận thức rõ nét hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của người công dân, người đảng viên đối với sự phát triển của quê hương, đất nước; nêu cao trách nhiệm với chính bản thân mình, qua đó nhận thức chính trị đúng đắn, phấn đấu rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 19/5 đến ngày 26/5/2023,

Thực hiện: Khánh Huyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay227
  • Tổng lượt truy cập762.098
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0