Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị chú trọng đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm

15:28, Thứ Năm, 15-12-2022

Tính đến ngày 10/12/2022, trên địa bàn thị xã Quảng Trị không có tụ điểm địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, không có xã, phường trọng điểm về ma túy. 

 

Theo số liệu thống kê của Phòng LĐ-TB&TX thị xã, thị xã Quảng Trị có tổng số 196 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn. Trong đó có 53 cơ sở lưu trú, 14 cơ sở nhà hàng karaoke, cơ sở massage, 129 cơ sở nhà hàng ăn ướng, quán bia, cắt tóc gội đầu…

Thời gian qua, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung, và tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng, Phòng LĐ-TB&TX thị xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Lồng ghép và phát động các phong trào đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân, huy động sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống, góp phần làm giảm lây nhiễm HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện tốt các chính sách, chương trình về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng chính sách-xã hội, đào tạo nghề, an sinh xã hội với mục tiêu hướng đến là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, lao động nông thôn, đã góp phần tạo việc làm, phát triển sinh kế, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội, nhất là nhóm đối tượng yếu thế, thất nghiệp...

Để công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, thị xã Quảng Trị sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là phong trào quần chúng tham gia phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Tiếp tục kiểm tra, giám sát; xóa bỏ các tụ điểm nghi hoạt động mại dâm trên địa bàn. Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Lồng ghép công tác mại dâm với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như: công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đề án xuất khẩu lao động, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mua bán người,…

Thực hiện: Khánh Huyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay291
  • Tổng lượt truy cập632.516
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0