Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị triển khai Kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn

8:35, Thứ Tư, 29-6-2022

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường tính pháp lý và khả năng xác thực của văn bản điện tử trong các giao dịch điện tử, UBND thị xã Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Theo đó, mục tiêu thị xã đặt ra là từng bước ứng dụng chữ ký số vào hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và ứng dụng chữ ký số vào hệ thống một cửa điện tử và trong quý IV năm 2018, 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Để đạt được mục tiêu đó, đến nay, thị xã đã tổ chức rà soát, thu thập thông tin, lập hồ sơ đăng lý, bổ sung chứng thư số chuyên dùng cho các đối tượng sử dụng, bao gồm chứng thư số cá nhân và chứng thư số dành cho tổ chức. Thời gian tới, thị xã sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển giao, quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân được cấp; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng và khai thác chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước thị xã; từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số vào các văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã và triển khai thí điểm ứng dụng chữ ký số vào hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng chuyên ngành khác. Đồng thời, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ triển khai ứng dụng chữ ký số và tổ chức triển khai, duy trì tốt các hệ thống thông tin đảm bảo phục vụ việc trao đổi thông tin qua mạng.

Việc tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đơn vị là một hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động tác nghiệp giữa cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng ngày một tốt hơn. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng tới thực hiện Chính quyền điện tử.

Tác giả bài viết: NGỌC LAN

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay2217
  • Tổng lượt truy cập299.455
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0