Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Khẩn trương xây dựng chỗ học khang trang cho học sinh vùng khó

11:17, Thứ Năm, 24-3-2022

(QT) - Mặc dù trong điều kiện ngân sách còn gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, tỉnh Quảng Trị vẫn luôn quan tâm dành nguồn lực cũng như kêu gọi các nguồn xã hội hóa để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tuy vậy, so với nhu cầu hiện nay hệ thống cơ sở vật chất một số địa phương trong tỉnh vẫn chưa đáp ứng cho sự nghiệp dạy và học. Để khắc phục việc học sinh phải học ở các phòng học tạm, phòng học mượn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND, ngày 8/12/2018 về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2018 - 2025.

Điểm trường bản Up Ly, xã Thuận, Hướng Hóa đã được chọn xây dựng lại​

Điểm trường bản Up Ly, xã Thuận, huyện Hướng Hóa chỉ với 1 phòng học tạm diện tích chưa đến 19 m2 là chỗ học của 71 cháu mầm non thuộc 4 nhóm tuổi vừa chật chội lại vừa không phù hợp với chương trình dạy theo từng lứa tuổi. Hiện tại, phòng học này đã xuống cấp nếu tiếp tục làm chỗ học cho các cháu mầm non thì rất nguy hiểm trong mùa mưa bão. Do vậy, với nhu cầu học tập của cấp học mầm non của các thôn ở đây thì cần xây dựng tại điểm trường này 2 phòng học kiên cố mới đáp ứng tốt nhu cầu học tập cũng như an toàn trong thời gian học tập cho các cháu. Đây là 2 trong số 68 phòng học cần xây dựng tại huyện Hướng Hóa trong giai đoạn 2019- 2021 để xóa phòng học tạm, phòng học mượn trên địa bàn. Để xây dựng được số phòng học kiên cố này, huyện Hướng Hóa cần nguồn vốn đầu tư 44,5 tỉ đồng.

Xuất phát từ tính sát, đúng với thực tiễn của Nghị quyết 34 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ban Quản lí dự án (QLDA) ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các huyện khẩn trương triển khai đề án thực hiện trong 3 năm (từ 2019- 2021) với tổng số 390 phòng học phải xây dựng, trong đó cấp học mầm non là 202 phòng, cấp tiểu học là 125 phòng, cấp trung học cơ sở là 37 phòng và cấp trung học phổ thông 26 phòng với tổng số kinh phí dự kiến đầu tư xây dựng là hơn 195 tỉ đồng từ các nguồn kinh phí ngân sách trung ương, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Hiện nay, UBND tỉnh đã bố trí nguồn vốn để thực hiện đề án, trước mắt trong năm 2019 tập trung thực hiện xây dựng 132 phòng học kiên cố tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa (68 phòng học) và Đakrông (64 phòng học) với tổng kinh phí 83,6 tỉ đồng. UBND tỉnh yêu cầu khi thực hiện xây dựng tại các điểm trường phải tuân thủ theo đúng quy hoạch trường, lớp tại các địa bàn; đồng thời gắn với chủ trương sáp nhập thôn, bản, xã và xây dựng nông thôn mới; giảm các điểm trường lẻ, tập trung đầu tư ở một số trung tâm để thuận lợi cho việc quản lí và phát huy hiệu quả sử dụng công trình đảm bảo khoảng cách đi học của học sinh phù hợp với từng độ tuổi. Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông khảo sát, lựa chọn danh mục phòng học tạm, phòng học mượn cần xây dựng theo mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết 34 của HĐND tỉnh như: Lập biên bản khảo sát, thống nhất danh mục các phòng học tạm, phòng học mượn cần được thay thế và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên thực hiện. Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có kế hoạch tiếp tục khảo sát thực trạng phòng học tạm, phòng học mượn ở các xã miền núi thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh để tham mưu UBND tỉnh sử dụng hợp lí nguồn ngân sách đã bố trí.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và UBND các huyện liên quan để thống nhất danh mục phòng học tạm, phòng học mượn cần xây dựng thay thế để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện sắp xếp, bố trí trường lớp, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc dạy và học khi thi công xây dựng công trình.

UBND tỉnh cũng đã thống nhất việc UBND các huyện làm chủ đầu tư xây dựng các công trình thuộc đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn từ nguồn vốn đóng góp từ ngân sách huyện theo tỉ lệ vốn đóng góp và thời gian thực hiện quy định tại Nghị quyết số 34 của HĐND tỉnh. Các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài chính hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thành các thủ tục triển khai đề án theo đúng tiến độ đề ra. UBND hai huyện Hướng Hóa và Đakrông chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, UBND các xã, các trường có công trình tạo điều kiện thuận lợi cho Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện đề án đạt tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chỉ đạo: Các sở, ngành, huyện phải khẩn trương triển khai các bước thực hiện để đảm bảo tất cả các phòng có trong danh mục đề xuất phải được triển khai xây dựng, hoàn thành trong năm 2019.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp chính quyền, ban, ngành hữu quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng chung tay, góp sức thực hiện đề án đạt kết quả tốt nhất, sớm xóa dứt điểm phòng học tạm, phòng học mượn trong vòng 3 năm (2019- 2021) để các giáo viên, học sinh vùng khó yên tâm dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay359
  • Tổng lượt truy cập632.584
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0