Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

V/V TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (Sửa đổi)

20:18, Thứ Bảy, 18-2-2023

1. DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

2. KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

3. PHIẾU LẤY Ý KIẾN

 

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay323
  • Tổng lượt truy cập632.548
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0