Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Giải pháp thu hút và huy động nguồn lực đầu tư vào thị xã Quảng Trị

20:3, Thứ Hai, 29-8-2022

Thu hút đầu tư và huy động nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm Công nghiệp Hải Lệ và hạ tầng du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển KT-XH của thị xã, góp phần cải thiện bộ mặt, đưa thị xã Quảng Trị sớm trở thành đô thị loại III, xứng đáng với vị thế là Trung tâm KT-VH-XH-DL phía Nam của tỉnh, chính vì thế, thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã và đang đặt ra nhiều giải pháp thích hợp nhằm thu hút các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Xác định “Có quy hoạch tốt thì mới thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, mới có dự án tốt, mới huy động và sử dụng tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển”, UBND thị xã Quảng Trị đã xây dựng Đề án “Xây dựng thị xã đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, định hướng đến năm 2030” và trình UBND tỉnh phê duyệt.  Đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh đồng ý chủ trương về giới thiệu đơn vị tư vấn có kinh nghiệm cũng như hỗ trợ kinh phí để đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Bên cạnh đó, thị xã Quảng Trị cũng đang tập trung đẩy mạnh triển khai tiến độ thực hiện quy hoạch các phân khu chức năng, các khu đô thị mới, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới và rà soát, điều chỉnh quy hoạch bố trí ngành nghề tại cụm CN Hải Lệ để kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, một trong những giải pháp mà UBND chú trọng đó là triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch phát triển KT-XH thị xã giai đoạn 2021- 2025. Với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, lấy đầu tư công thu hút đầu tư tư”, thị xã Quảng Trị sẽ sử dụng nguồn ngân sách tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông đô thị nhằm tạo môi trường thuận lợi để huy động nguồn lực xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng KT_XH trên cơ sở đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, Nhà nước và Nhân dân. Thời gian tới, các công trình trọng điểm như Cơ sở hạ tầng đô thị thị xã; Nhà văn hóa tủng tâm, khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, kết cấu hạ tầng CCN Hải lệ sẽ được đẩy nhanh tiến đô thực hiện, tạo đòn bẩ thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư.

Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức tạo vốn, mở rộng các nguồn thu, thị xã Quảng Trị cũng tập trung nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư cùng với tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Nhà nước trong công tác huy động, quản lý các nguồn lực đầu tư. Bên cạnh duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, thị xã Quảng Trị cũng sẽ hỗ trợ tối đa trong việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo đúng cam kết với nhà đầu tư. Cùng với đó địa phương sẽ đảm bảo đẩy nanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, chủ động tạo quỹ đất sạch sẵn đón các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để thu hút đầu tư và huy động nguồn lực, thị xã cũng sẽ tập trung thực hiện đồng bộ cùng các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đây không chỉ là trách nhiệm của một cấp, một ngành, mà đòi hỏi có sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Có như vậy, thị xã Quảng Trị mới phát triển nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Thực hiện: Khánh Huyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay2314
  • Tổng lượt truy cập299.552
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0