Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

UBND phường 1 tổng kết công tác xây dựng mô hình và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng phong trào TDBVANTQ giai đoạn 2022 – 2025

10:16, Thứ Năm, 29-12-2022

 

UBND phường 1 vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng mô hình và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng phong trào TDBVANTQ giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn phường.

 

Năm 2022, phong trào TDBVANTQ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền phường 1 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nội dung, hình thức phong phú nhiều mô hình mới trong phong trào được triển khai xây dựng và phát huy có hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.  Đến nay, trên địa bàn phường có 10 mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như: mô hình khu phố phòng chống ma túy, mô hình quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật, mô hình camera an ninh… Năm 2022, quần chúng nhân dân đã cung cấp 50 tin báo, trong đó có 30 nguồn tin có giá trị giúp công tác nắm tình hình phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật.

 

Để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng phong trào TDBVANTQ giai đoạn 2022 – 2025, UBND phường đã đề ra 12 nhiệm vụ giải pháp thực hiện cụ thê như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho nhân dân biết để tự chủ động phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm; phát động gắn kết, hòa nhập cùng phát triển với các phong trào khác như: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa đói giảm nghèo… để phù hợp với từng khu dân cư, hợp lòng dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia nhiều hơn;  Sáp nhập các mô hình hoạt động không hiệu quả; Nhân rộng các mô hình phát huy có hiệu quả như “Camera an ninh" và mô hình "Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng"…Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lệ Truyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay295
  • Tổng lượt truy cập632.520
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0