Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Hội khuyến học thị xã Quảng Trị tập HN triển khai kế hoạch thực hiện “ Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” và  hướng dẫn bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu các mô hình học tập giai đoạn 2021 - 2030

22:59, Chủ Nhật, 5-3-2023

 

 Hội Khuyến học TXQT vừa tổ chức HN triển khai kế hoạch thực hiện “ Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” theo QĐ số 667 của TTCP và tập huấn, hướng dẫn bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu các mô hình “ Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” và mô hình “ Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030.

 

Tham gia lớp tập huấn có 70 đại biểu là các đ/c trong BCH hội Khuyến học thị xã, Hội khuyến học các phường, xã, ban khuyến học các cơ quan, đơn vị, các trường học và các chi hội khuyến học các khu phố, thôn trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ hội khuyến học tỉnh và thị xã triển khai một số nội dung của quyết định 667 của TTCP về chương trình xây dựng mô hình “ Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời,  triển khai ứng dụng phần mềm số hóa thực hiện nền tảng công nghệ số cho việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các tiêu chí  xây dựng mô hình công dân học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030.

Thông qua buổi tập huấn giúp các cán bộ Hội Khuyến học các cấp từ thị xã đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng xã hội học tập, trọng tâm là xây dựng các mô hình học tập, hướng đến cả xã hội học tập, học tập suốt đời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ thông qua mô hình “công dân học tập” từng bước thúc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

 

Lệ Truyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay274
  • Tổng lượt truy cập632.499
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0