Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị: Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học

22:59, Chủ Nhật, 5-3-2023

Nhằm đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thay đổi toàn diện phương thức thanh toán, công khai, minh bạch tài chính trong hoạt động giáo dục, thời gian qua, Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyến đối số, tạo đột phá và đổi mới hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hiện nay, tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã đã triển khai việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc để gửi các khoản thu trong nhà trường. Đồng thời thực hiện thanh toán các dịch vụ, các khoản chi phục vụ hoạt động giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Cung cấp các thông tin đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định nhằm tiết kiệm thời gian, công sức.

Bên cạnh đó, các trường học, cơ sở giáo dục cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh. Trong đó chú trọng tuyên truyền việc thu các khoản thu đầu năm như thu học phí, BHYT, BHTN…bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, việc thực hiện thu học phí, lệ phí và các khoản thu BHYT, BHTN của học sinh bằng hình thức chuyển khoản, không dùng tiền mặt tại một số đơn vị trường học còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do một bộ phận phụ huynh học sinh ít sử dụng các dịch vụ ngân hàng, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế; điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực để triển khai thực hiện và nhận thức về chuyển đổ số còn chưa đẩy đủ. Ngoài ra, các ngân hàng và phần mềm quản lý thu, chi chưa có sự thống nhất trong việc cấp mã học sinh nên việc rà soát, theo dõi lấy thông tin nộp tiền liên quan đến học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

Với mục tiêu 100% các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian tới, ngành GD&ĐT thị xã Quảng Trị sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và phụ huynh; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số giáo dục, lập tài khoản thanh toán và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đội ngũ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh trên địa bàn; Phối hợp với các ngân hàng triển khai các ứng dụng, phương tiện và mô hình thanh toán, chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở địa phương.

Thực hiện: Khánh Huyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay411
  • Tổng lượt truy cập632.636
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0