Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú

11:21, Thứ Ba, 22-3-2022

(QT) - Thời gian qua, ngoài việc đa số cán bộ, đảng viên nêu gương sáng về thực hiện nghĩa vụ công dân, được nhân dân quý trọng thì còn có một bộ phận thiếu gương mẫu, có những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, thậm chí còn vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng. Đã có những cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp khi về nơi cư trú có biểu hiện sống xa dân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vun vén cho cá nhân, khi bị dư luận lên án, các cơ quan chức năng vào cuộc, mới hay lâu nay họ đã bị tha hóa nhưng tổ chức cơ sở đảng nơi họ cư trú thiếu tính chiến đấu, nể nang, né tránh, tạo môi trường cho họ làm những điều mà lẽ ra theo quy định là đảng viên không được làm.

Thực ra pháp luật của nước ta cũng như các quy định của Đảng đều có những quy định rất chặt chẽ để giám sát cán bộ, đảng viên. Bản Hiến pháp năm 2013 và các bản hiến pháp trước đó đều khẳng định Đảng ta hoạt động chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quy định số 76-QĐ/ TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về “Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” đã quy định đảng viên phải gắn bó, chịu sự giám sát của cấp ủy nơi cư trú. 

Đối với Đảng bộ Quảng Trị hiện có 37.753 đảng viên, thuộc 578 tổ chức đảng, trong đó có 15.369 đảng viên, chiếm 40,7% thuộc diện giới thiệu về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Qua kiểm tra, quản lý cho thấy các cấp ủy nơi đảng viên đang công tác đã chủ động làm thủ tục giới thiệu đảng viên về tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú tiếp nhận, lập danh sách bố trí theo tổ hoặc theo nhóm để tổ chức sinh hoạt và có nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Hầu hết các chi bộ nơi cư trú đã tổ chức sinh hoạt cho đảng viên đang công tác một năm ít nhất hai lần vào giữa năm và cuối năm. Nội dung các buổi sinh hoạt được cấp ủy nơi cư trú chuẩn bị chu đáo theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 

Điều đáng ghi nhận là qua việc tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú đã giúp đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với địa phương; gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác xã hội, quy ước, hương ước của thôn, xóm, tổ dân cư nơi cư trú. Đồng thời cán bộ, đảng viên còn tham gia đóng góp hỗ trợ kinh phí với địa phương trong xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ tình nghĩa; tham gia ý kiến với cấp ủy nơi cư trú trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, khắc phục được những biểu hiện xa cách dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của địa phương nơi cư trú; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của người đảng viên trong củng cố mối liên hệ giữa Đảng với dân. 

Mặt khác, qua việc sinh hoạt của đảng viên đang công tác tại nơi cư trú, cấp ủy đảng ở địa phương đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát, từ đó có cơ sở nhận xét sát thực, khách quan, giúp cho cấp ủy các cơ quan, đơn vị nơi đảng viên đang công tác hiểu rõ hơn cán bộ, đảng viên của mình. Từ đó cơ quan, đơn vị quản lý đảng viên có căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, khi xét khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên một cách khách quan, chính xác hơn. Điều đáng mừng ở Đảng bộ Quảng Trị là qua kết quả đánh giá, nhận xét của các cấp ủy nơi cư trú, đa số đảng viên thực hiện tốt việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một số đảng viên chưa nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nơi mình đang cư trú, chưa thật sự gương mẫu trong việc thực hiện các quy định tại địa phương. Mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi đảng viên đang cư trú chưa chặt chẽ, thường xuyên. Vẫn còn không ít đảng viên thiếu ý thức tự giác tham gia các hoạt động tại cơ sở, chưa tham gia góp ý xây dựng địa phương trong các buổi sinh hoạt. Cấp ủy một số địa phương chưa ý thức trách nhiệm trong việc quản lý đảng viên, còn biểu hiện nể nang, né tránh, xuê xoa đối với đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú, vì thế mà còn có trường hợp đảng viên chưa gương mẫu trong sinh hoạt nhưng khi đánh giá nhận xét hàng năm đều được đánh giá là tốt. Những biểu hiện trên là không làm đúng với Quy định 76... 

Để phát huy vai trò tích cực của đảng viên đang công tác tại nơi cư trú theo quy định của Đảng và khắc phục những hạn chế nói trên, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa trong Quy định 76 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức đối với từng đảng viên, từng cấp ủy. Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú trong việc theo dõi, kiểm tra, làm cơ sở cho việc nhận xét, góp ý đảng viên cuối năm đúng thực chất, đầy đủ, khách quan. Cấp ủy ở địa phương cần tổ chức họp lấy ý kiến tập thể cấp ủy chi bộ để đảm bảo nhận xét của cấp ủy thật sự trung thực, khách quan, tránh sự nể nang. Cấp ủy các cơ quan cần tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia đầy đủ các hoạt động, các phong trào do địa phương phát động... 

Ra đời từ nhân dân và mục đích chiến đấu, hoạt động đều vì lợi ích của nhân dân, gần 85 năm qua Đảng ta luôn được nhân dân tin yêu, tín nhiệm, giữ vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội. Để xứng đáng là đảng viên của một đảng cầm quyền, mỗi một đảng viên cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong công tác, cuộc sống đời thường, mà khởi đầu để thể hiện phẩm chất đó là giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, gương mẫu chấp hành nghĩa vụ công dân, phát huy trách nhiệm của đảng viên với việc xây dựng và phát triển của mỗi địa phương nơi mình cư trú. 
 

Tác giả bài viết: PHƯƠNG MINH (theo Quảng Trị online)

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay787
  • Tổng lượt truy cập1.658.334