Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị phấn đấu năm 2030: Xây dựng mới 4 đơn vị Công an phường đạt chuẩn Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

9:17, Thứ Hai, 10-4-2023

          UBND thị xã Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 408/KH-UBND về việc Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” năm 2023, lộ trình đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Theo đó, UBND thị xã Quảng Trị đặt ra mục tiêu định kỳ 2 năm xây dựng mới 01 đơn vị Công an phường đạt chuẩn, phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng đạt chuẩn 4 Công an phường.

          Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, lộ trình đề ra, UBND thị xã Quảng Trị đã xây dựng 7 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, cán bộ chiến sĩ Công an phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong chính quy, chuyên nghiệp; Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các mặt công tác, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc của Công an các phường; Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, gây rối, phá hoại và các tình huống xấu có thể xảy ra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, mô hình tự quản về trật tự đô thị, giao thông đô thị; Thực hiện các giải pháp đồng bộ đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ…

Việc triển khai thực hiện kế hoạch Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” năm 2023, lộ trình đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Quảng Trị sẽ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; huy động nguồn lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chủ trương xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” của Bộ Công an.

Thực hiện: Khánh Huyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay373
  • Tổng lượt truy cập1.695.295