Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Khai mạc lớp huấn luyện lực lượng Tự vệ các cơ quan, tổ chức (Lớp 1) năm 2023

9:34, Thứ Tư, 31-5-2023

             Sáng ngày 23/5, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị đã tổ chức Khai mạc lớp huấn luyện lực lượng Tự vệ các cơ quan, tổ chức (Lớp 1) năm 2023. Tham gia huấn luyện có 82 chiến sỹ dân quân tự vệ đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 23-29/5/2023), các chiến sỹ được huấn luyện 2 nội dung chính trị - pháp luật và quân sự. Trong đó, nội dung giáo dục chính trị, pháp luật bao gồm 4 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nan cho hành động cách mạng của Đảng và của cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền QPTD bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ QPQS ở địa phương và cơ quan tổ chức; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương. Nội dung huấn luyện quân sự bao gồm: Binh khí và quy tắc bắn của súng, đạn; Động tác bắn; Tập bắn súng TLAK; Động tác tấn công, phòng thủ cơ bản; Chắp nối đồ dùng gây nổ, cách gói buộc lượng nổ khối, lượng nổ dài; Động tác mang vác lượng nổ; Giới thiệu động tác và tập ném lựu đạn xa trúng đích; Khám súng, đặt súng, lấy súng, mang, đeo, treo, xuống súng.

Thông qua huấn luyện nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ các cơ quan, đơn vị nắm được những nội dung cơ bản về âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, phòng thủ dân sự, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời huấn luyện những kiến thức cơ bản về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu DQTV, sử dụng các loại vũ khí được trang bị, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị và một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của địa phương.

Thực hiện: Khánh Huyền – Bình Nguyên

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay728
  • Tổng lượt truy cập1.658.275