Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại thị xã Quảng Trị

9:56, Thứ Bảy, 10-9-2022

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thị xã Quảng Trị đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trong chương trình cải cách hành chính, góp phần hiện đại hóa, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân và vì dân, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Trong những năm qua, công tác CCHC trên địa bàn thị xã Quảng Trị được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính ( TTHC), thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Nhờ vậy, đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã đã nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Xuân Tăng, Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã Quảng Trị cho biết: “ Trong những năm qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Quảng Trị đã cập nhật kịp thời và niêm yết công khai đầy đủ 100% thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố với 14 thủ tục và 439 lĩnh vực, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch, tra cứu. Đáng chú ý, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác cải cách TTHC được lãnh đạo UBND thị xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả được cán bộ, công chức hướng dẫn tận tình, chu đáo, công khai minh bạch để cho Nhân dân, tổ chức theo dõi, giám sát.”

Hiện nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sớm hẹn và đúng hẹn năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022 đạt tỷ lệ bình quân trên 98%. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 là 26,3%, 8 tháng đầu năm 2022 là 29%. Tỷ lệ hồ sơ được số hóa ngày càng tăng, năm 2021: tỷ lệ số hóa là 0,37%, 8 tháng đầu năm 2022 là 32%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%.”

“ Là người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã Quảng Trị, tôi đã nhận được sự đón tiếp chu đáo, hướng dẫn cụ thể, tận tình của đội ngũ cán bộ ở đây. Tôi thấy rất hài lòng đối với tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ. Việc giải quyết các thủ tục hành chính rất nhanh gọn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân” Ông Nguyễn Lạc, Thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị chia sẻ.

Với những nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, chỉ số cải cách hành chính của thị xã từng bước được cải thiện, là một trong 3 đơn vị đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối các huyện, thị xã, thành phố trong những năm gần đây.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu phấn đấu xây dựng nền hành chính thị xã Quảng Trị ngày càng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, thời gian tới, thị xã Quảng Trị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, trong đó, chú trọng xây dựng sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính; tiếp tục quan tâm việc cải cách thể chế, đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định, thống nhất. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính sớm hẹn và đúng hẹn đạt tự 99% trở lên; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%.

                                                  Bài, ảnh: Ngọc Lan

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay196
  • Tổng lượt truy cập1.015.953