Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

9:53, Thứ Hai, 29-1-2024

Giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Xác định mục tiêu trên, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị thị xã Quảng Trị đã tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, đã tác động tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên thoát nghèo.

Hỗ trợ các mô hình sinh kế để giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững

Trong hơn 2 năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã được triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ.

Ban chỉ đạo ( BCĐ) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo các cấp từ thị đến các phường xã thường xuyên được kiện toàn, củng cố, hoạt động hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ thị xã đến phường, xã đảm bảo tập trung, thống nhất. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhiều kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, như: Kế hoạch số 1141/ KH-UBND ngày 13/9/2021 về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 1143/KH-UBND ngày 5/9/2022 về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị xã Quảng Trị...

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chương trình đã có sự chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ của Trưởng ban chỉ đạo, sự phố hợp thường xuyên của các cơ quan chuyên môn, UBMT và các đoàn thể thị xã và UBND các phường đã góp phần đưa các chương trình, dự án giảm nghèo và các nguồn vốn vay ưu đãi đến với người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn.

                         

                                         Hỗ trợ các mô hình sinh kế để giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững

Giai đoạn 2021 – 2023, nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững thị xã Quảng Trị được phân bổ hơn 4,7 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên, thị xã đã tích cực đưa các dự án, chính sách hỗ trợ đến với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Theo đó, thị xã đã kịp thời triển khai chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, chính sách học bổng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh khuyết tật với số tiền gần 550 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sữa chữa 38 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần cơ bản xóa xong nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã; hỗ trợ việc cấp phát thẻ BHYT cho 100% đối tượng là người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, góp phần giúp những đối tượng này có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí khám chữa bệnh khu ốm đau bệnh tật.

 Chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo được chi trả kịp thời, đúng chế độ. Từ năm 2021 đến nay, thị xã đã chi trả tiền điện cho hơn 250 hộ nghèo, với số tiền trên 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đ tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo bền vững từ chính nỗ lực và sức lao động của mình, các cơ quan, ban ngành chức năng của thị xã Quảng Trị đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm. Đồng thời hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Hơn 2 năm qua, trên địa bàn thị xã có 30 lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được tạo việc làm và có 02 lao động thuộc hộ cận nghèo đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng. Đã có 11 hộ nghèo, 90 hộ cận nghèo, 16 hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo vay các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội số tiền trên 7 tỷ đồng để chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, thị xã Quảng Trị còn tích cực kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa chung tay thực hiện công tác giảm nghèo theo tinh thần “ Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn đã nhận đỡ đầu các hộ gia đình nghèo; hỗ trợ xe đạp, cấp học bổng CI cho trẻ em nghèo; tổ chức thăm và tặng quà cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cành khó khăn nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu… Vào các dịp lễ, tết, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn thị xã đều được thăm hỏi, tặng quà…

Chia sẻ về những giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025, ông Lê Phương Bắc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị nói: “ Thời gian tới, thị xã Quảng Trị sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện công tác giảm nghèo, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và chính bản thân người nghèo; đồng thời làm tốt công tác đối thoại với hộ nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu hỗ trợ của người nghèo. Bên cạnh đó, phải đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tham gia xuất khẩu lao động; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo theo hình thức cho vay tín dụng ưu đãi và huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình sinh kế, giúp người nghèo tiếp cận và thụ hưởng chính sách, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Với những hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hàng năm, số hộ nghèo trên địa bàn thị xã Quảng Trị giảm 17 hộ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (chỉ tiêu giao 12-15 hộ). Hiện nay, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ hơn 1,1% dân số; số hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ hơn 3,5% dân số toàn thị xã.

                                                                                     Bài, ảnh: Ngọc Lan

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay567
  • Tổng lượt truy cập1.607.373