Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị

9:16, Thứ Tư, 15-5-2024

    BTV Thị ủy vừa tổ chức kết nối hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức về quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, các đại biểu là các đ/c UVBCH Đảng bộ thị xã, lãnh đạo các phòng , ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thị xã, Bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND các phường, xã; đại diện hội doanh nghiệp thị xã; BCV Thị ủy, cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được nghe báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nhị quyết số 41-NQ/TW và Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Các báo cáo tại Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thông qua hội nghị này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

                                                                          Lệ Truyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay768
  • Tổng lượt truy cập1.690.273