Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 3, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

9:53, Thứ Hai, 21-3-2022

Vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Phường 3, thị xã Quảng Trị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, đặc biệt có sự tham gia của các đồng chí trong Ủy ban bầu cử phường, Ban bầu cử đại biểu HĐND phường tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn phường, Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử phường, Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường.
         Tại Hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề bao gồm: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhận diện và đấu tranh với các hoạt dộng chống phá bầu cử; trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với cuộc bầu cử; một số kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, vận động bầu cử. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử, đồng thời đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bầu cử.
          Qua buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử trên địa bàn, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
                                                                                                              

 Tin: Quỳnh Chi

 

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay236
  • Tổng lượt truy cập1.695.158