Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Phường 2 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2023

14:19, Thứ Sáu, 28-7-2023

Sáng ngày 26.7.2023, Hội đồng giáo dục QP-AN Phường 2 đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Lê Phương Bắc – Thị ủy viên, Phó chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN thị xã Quảng Trị.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 39 học viên là cán bộ không chuyên trách cấp phường, các đồng chí trong cấp ủy, ban cán sự và trưởng các đoàn thể của 5 khu phố trên địa bàn phường.

Tại lớp học này, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề.  Bao gồm các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP&AN; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chuyên đề phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên. Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và chuyên đề Xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về tình hình QP-AN hiện nay. Từ đó, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở cơ sở theo chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 năm 2023 trên địa bàn phường 2 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26/7 đến ngày 31/7/2023.

Thực hiện: Khánh Huyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay290
  • Tổng lượt truy cập1.695.212