Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Đảng bộ thị xã Quảng Trị quan tâm chú trọng công tác phát triển Đảng viên

14:53, Thứ Ba, 7-11-2023

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Xác định mục tiêu, tầm quan trọng trên, thời gian qua, Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII đã đề ra.

Chi bộ Trường THPT thị xã Quảng Trị tổ chức lễ kết nạp đảng viên tuổi 18 trong trường học.

Thực hiện Chương trình hành động số 48-Ctr/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban thường vụ Thị uỷ đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới với chỉ tiêu đề ra: Phấn đấu hàng năm thị xã kết nạp 3% đảng viên mới trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thị xã.

Để phấn đấu đạt được chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tăng cường công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc; phân công đảng viên theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng ở cơ sở. Đồng thời lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên; phát động các phong trào thi đua để qua đó lựa chọn những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng; tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư, Thị uỷ còn tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn. Ban thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các trường THPT ngay từ đầu lớp 10, tổ chức khảo sát, phát hiện nguồn, xây dựng kế hoạch, cử đảng viên, tổ chức Đoàn theo dõi, bồi dưỡng qua các phong trào ở trường để các em từng bước xác định được mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, rèn luyện. Sau đó, tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy các trường THPT chú trọng công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị cho học sinh, phối hợp với gia đình các em học sinh trong việc theo dõi, bồi dưỡng và giúp đỡ các em phấn đấu vào Đảng.

Cô giáo Phan Thiên Nga, Hiệu trưởng Trường THPT thị xã Quảng Trị: “Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thị xã lần thứ VII và Nghị quyết của Chi bộ, thời gian qua, Chi bộ Trường THPT thị xã đã xây dựng kế hoạch công tác phát triển đảng viên và các văn bản hướng dẫn cụ thể đến các ĐVTN, đặc biệt là chỉ đạo Đoàn trường để xây dựng các chỉ tiêu, rà soát các đối tượng để các em tham gia lớp cảm tình Đảng. Bên cạnh đó, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể học sinh và phụ huynh để thấy được vai trò công tác đảng trong trường học. Chi bộ Nhà trường cũng đã tổ chức Hội thảo để giúp cho các giáo viên thấy được vai trò của tổ chức đảng để cùng phối hợp với Chi bộ giới thiệu, đẩy mạnh hơn công tác phát triển đảng viên.”

Với sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm hành động chính trị của toàn Đảng bộ thị xã Quảng Trị trong công tác phát triển đảng viên, nên đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã kết nạp được 77 đảng viên mới. Trong đó, có 2 đảng viên là người có đạo và 6 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, đã quyết định kết nạp 14 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là học sinh THPT, 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân; công nhận đảng viên chính thức cho 26 đảng viên dự bị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thị xã Quảng Trị trong thời gian qua gặp một số khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ phát triển đảng viên đến thời điểm hiện tại còn thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Chia sẻ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, ông Lê Thanh Tâm - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Quảng Trị cho biết: “ Để đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong thời gian tới, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy Quảng Trị tập trung chỉ đạo mỗi tổ chức cơ sở đảng phải quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên đã được giao; các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thị đến cơ sở cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân để có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, Công văn của Ban thường vụ Thị uỷ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác phát triển đảng viên.

Hàng năm, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên, đề ra giải pháp cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế của đảng bộ. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, thực hiện công tác rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho cấp ủy đưa vào danh sách đối tượng cảm tình Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên.”

Với đồng bộ giải pháp đang được triển khai, Đảng bộ thị xã Quảng Trị đang nêu cao quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tăng cường sức chiến đấu, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

                                      

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay469
  • Tổng lượt truy cập1.607.275