Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng

16:10, Thứ Tư, 11-10-2023

BTV Thị ủy vừa tổ chức kết nối hội nghị trực tuyến do BTV tỉnh ủy tổ chức về quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương và nghiên cứu, học tập tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã trình bày về bối cảnh ra đời, nội dung trọng tâm và giá trị thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Đại Nam đã triển khai một số Nghị quyết, Quy định mới của Đảng như Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị về “một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”; Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Quy định số 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội"; Quy định về “Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng”.

Thông qua hội nghị này, nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững hơn nữa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Đặc biệt, hiểu rõ hơn xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó tự soi, tự sửa, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên./.

 

                                                                                    Lệ Truyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay530
  • Tổng lượt truy cập1.607.336