Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Thị xã Quảng Trị khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023

9:2, Thứ Tư, 16-8-2023

Sáng ngày 8/8, Hội đồng Giáo dục QP-AN TXQT đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 năm 2023 cho 60 đồng chí là cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị và các trường THPT trên địa bàn TXTQ. 

 

Trong thời gian 4 ngày, từ 8/8 đến ngày 11/8, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 09 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

                                                                                                   Lệ Truyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay562
  • Tổng lượt truy cập1.654.470