Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 HĐND THỊ XÃ KHÓA VI

8:56, Thứ Tư, 19-10-2022

1. Thông báo số 54 về việc tổ chức kỳ họp lần thứ 17 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021-Kỳ họp chuyên đề năm 2021
2. Quyết định số 55 triệu tập kỳ họp thứ 17 HĐND thị xã Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021-Kỳ họp chuyên đề năm 2021
3. Tờ trình 506 của UBND thị xã về việc thông qua một số nội dung về đầu tư xây dựng công trình
4. Tờ trình số 505 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cơ sở hạ tầng đô thị TXQT
5. Tờ trình số 504 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường Võ Văn Kiệt, TXQT
6. Tờ trình số 494 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trung tâm hành chính TXQT giai đoạn 1, hạng mục nhà làm việc 5 tầng
7. Tờ trình số 495 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình nghĩa trang nhân dân TXQT hạng mục khu cát táng di dời lăng mộ Khu đô thị Bắc Thành Cổ
8. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình Trung tâm hành chính TXQT giai đoạn 1, hạng mục nhà làm việc 5 tầng
9. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô dự án CSHT đô thị mới Võ Văn Kiệt (giai đoạn 1)
10. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường Võ Văn Kiệt, TXQT
11. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cơ sở hạ tầng đô thị TXQT
12. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình nghĩa trang nhân dân TXQT hạng mục khu cát táng di dời lăng mộ Khu đô thị Bắc Thành Cổ
13. Chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã khóa VI
14. Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2021 một số công trình
15. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
16.Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021
17. Báo cáo thẩm tra số 57 của Ban KTXH HĐND thị xã về việc thẩm tra

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay300
  • Tổng lượt truy cập632.525
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0