Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 HĐND KHÓA VII

8:46, Thứ Sáu, 30-12-2022

1. NGHỊ QUYẾT  SỐ 88/NQ-HĐND VỀ VIỆC MIỄN NHIỄM ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

2. 1. NGHỊ QUYẾT  SỐ 89/NQ-HĐND VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ HỌP NĂM 2023 CỦA HĐND TXQT

3.. NGHỊ QUYẾT  SỐ 90/NQ-HĐND VỀ VIỆC KÉO DÀI  THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG NHÀ TIÊU TỰ HOẠI CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ HỘ GIA ĐÌNH HOÀN CẢNH KINH TẾ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

4. NGHỊ QUYẾT  SỐ 84/NQ-HĐND VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 2023

5. Nghị quyết về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do thị xã quản lý năm 2023

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay190
  • Tổng lượt truy cập1.015.947