Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TXQT KHÓA VII

8:57, Thứ Tư, 19-10-2022

1/ Báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021
2/ Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2021
3/ Báo cáo năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân TXQT
4/ Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 3 HĐND thị xã khóa VII
5/ Báo cáo năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị
6. Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
7/ Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2021
8/ Tờ trình về việc thông qua các nội dung trình kỳ họp 05 HĐND TXQT khóa VII
9/ Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình Hệ thống thu gom nước thải TXQT-Tuyến cấp 2
10/ Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo đường Trần Quốc Toản
11/ Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2022 (do UBND các phường, xã làm chủ đầu tư)
12/ Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình Chợ TXQT hạng mục: Nâng cấp đường vào cổng phụ, sân chợ, nạo vét rãnh, các hạng mục phụ trợ
13/ Tờ trình về việc thông qua đề án thu hút đầu tư và huy động nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại-dịch vụ-du lịch, hạ tầng CCN Hải Lệ TXQT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
14/ Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình chỉnh trang, mở rộng khu vực Nhà hành lễ bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn đoạn từ chợ TXQT đến cầu Thành Cổ (giai đoạn 1)
15/ Kế hoạch hỗ trợ sửa chữa các nhà văn hóa khu phố năm 2022
16/ Đề án thu hút đầu tư và huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch, hạ tầng CCN Hải Lệ TXQT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
17/ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2021, kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2022
18/ Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Chợ TXQT, hạng mục nâng cấp đường vào cổng phụ, sân chợ, nạo vét rãnh và các hạng mục phụ trợ
19/ Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Trần Quốc Toản
20/ Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương ĐTCT: Chỉnh trang, mở rộng khu vực nhà hành lễ bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn đoạn từ Chợ thị xã đến cầu thành cổ (giai đoạn 1)
21/ Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương ĐTCT: Hệ thống thu gom nước thải TXQT-Tuyến cấp 2
22/ Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN TXQT năm 2022
23/ Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương Đầu tư các công trình: Đường gom dọc đường sắt từ khu phố 1 đến khu phố 2, phường 1; chống úng cục bộ các phường; xã hội hóa ĐCS hẽm kiệt, thôn xóm năm 2022; bê tông hóa giao thông nội phường, xã
24/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị xã năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
25/ Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị năm 2021
26/ Tờ trình về việc miễn nhiệm UV UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
27/ Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung UV UBND TXQT, nhiệm kỳ 2021-2026
28/ Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UV UBND TXQT, nhiệm kỳ 2021-2026
29/ Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm UV UBND TXQT khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
30/ Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách thị xã năm 2022
31/ Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2021, kế hoạch đầu tư năm 2022
32/ Dự thảo Nghị quyết giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
33/ Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2022 nguồn phân cấp thị xã cân đối
34/ Gợi ý thảo luận kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa VII
35/ Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
36/ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa VII
37/ Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp 5
38/ Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH tại kỳ họp thứ 5
39/ Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của HĐND thị xã Quảng Trị
40/ Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của HĐND TXQT
41/ Dự thảo Nghị quyết đề án thu hút đầu tư và huy động nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng TM, DV, DL, hạ tầng CCN Hải Lệ TXQT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay221
  • Tổng lượt truy cập1.015.978