Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA HĐND TXQT KHÓA VII

8:57, Thứ Tư, 19-10-2022

1/. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021
2. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2021
3. Báo cáo v/v giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri kỳ họp 16 HĐND thị xã khóa VI
4. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021 
5. Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (THAY THẾ BẢN ĐÃ GỬI)
6. Báo cáo công tác VKSND thị xã 6 tháng đầu năm 2021 
7. Báo cáo công tác Tòa án thị xã 6 tháng đầu năm 2021
8. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
9. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VII
10. Tờ trình đề nghị thông qua Danh mục các công trình khởi công năm 2022
11. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN TXQT 6 tháng cuối năm 2021
12. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 3, HĐND TXQT khóa VII
13. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
14. Báo cáo Danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025
15. Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 (Nguồn ngân sách thị xã cân đối)
16. Báo cáo tình hình về quản lý và sử dung diện tích đất lâm nghiệp UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải giao cho địa phương quản lý
17. Báo cáo tiến độ triển khai dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021
18. Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 kế hoạch sử dụng đất năm 2021, TXQT, tỉnh Quảng Trị
19. Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TXQT, tỉnh Quảng Trị
20. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
21. Báo cáo công tác tổ chưc quản lý hoạt động Chợ thị xã Quảng Trị
22. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba, HĐND thị xã khóa VII
23. Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
24. Báo cáo kết quả giám sát của HĐND thị xã năm 2020 và chương trình giám sát năm 2022
25. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
26. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
27. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND TXQT khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
28. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND TXQT khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
29. Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND TXQT khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
30. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 3
31. Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND TXQT năm 2022
32. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã khóa VII
33. Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4, thứ 5 năm 2021 của HĐND TXQT
34. Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 4, thứ 5 năm 2021 của HĐND TXQT
35. Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND TXQT khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
36. Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
37. Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thị xã Quảng Trị 6 tháng cuối năm 2021
38. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã khóa VII
39. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 04, thứ 05 năm 2021 của HĐND thị xã Quảng Trị 
40. Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VII
41. Thông báo về việc tiếp nhận ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã khóa VII
42. Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Nguồn ngân sách thị xã cân đối)

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay338
  • Tổng lượt truy cập632.563
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0