Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TXQT KHÓA VII

8:57, Thứ Tư, 19-10-2022

1/ Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2021
2/ Tờ trình về việc bổ sung công trình khởi công mới năm 2021 (Nguồn vốn phân cấp thị xã cân đối)
3/ Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2022 (Nguồn vốn phân cấp thị xã cân đối)
4/ Đề án XHH ĐCS hẻm, kiệt và các tuyến đường thôn, xóm thị xã Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 (THAY BẢN ĐÃ GỬI)
5/ Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án XHH ĐCS hẻm, kiệt và các tuyến đường thôn, xóm TXQT giai đoạn 2022-2026 (THAY BẢN ĐÃ GỬI)
6/ Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
7/ Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VII
8/ Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 lần 2
9/ Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách thị xã cân đối
10/ Kế hoạch phát triển KTXH, QPAN giai đoạn 2021-2025
11/ Báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020
12/ Báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 (FILE 2)
13/ Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH tại kỳ họp thứ 4
14/ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 4
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH, QPAN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (BẢN CHÍNH THỨC SAU KỲ HỌP ĐÃ CHỈNH SỬA)
BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN THỊ XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH THỊ XÃ CÂN ĐỐI (BẢN CHÍNH THỨC SAU KỲ HỌP ĐÃ CHỈNH SỬA)

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay168
  • Tổng lượt truy cập1.015.925